Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Napis Pisanka 2023

Pisanka 2023 - XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

17.02 – 29.03.2023
10:00 19:00

Zespół Ogrodów Jordanowskich oddział OJ2 organizuje XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - "Pisanka 2023". Do współpracy zaprasza szkoły, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne. Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, zachęcają do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat.

Praca musi mieć kształt jajka, wielkość dowolna, ozdobionego w oryginalny sposób przy zastosowaniu dowolnej techniki. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • od 5 do 8 lat
  • od 9 do 12 lat
  • od 13 do 16 lat.

Dodatkowo zostanie przyznana specjalna nagroda - Grand Prix w kategorii tradycyjna pisanka wielkanocna. Sponsorem nagrody jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie.

Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie lub wysłać pocztą do dnia 29 marca 2023 r. do godziny 19.00 na adres: Zespół Ogrodów Jordanowskich oddział OJ2 ul. Przybyszewskiego 30 a, 60-561 Poznań z dopiskiem "Pisanka 2023"

Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu. W sobotę, 1 kwietnia 2023 r. o godz. 12 00 zostaną rozdane dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi, uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych i występ wychowanków. Szkoła/placówka która, dostarczy dużą ilość prac konkursowych zostanie wyróżniona dyplomem. Zapraszam do wzięcia udziału i zapoznania się z regulaminem konkursu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 61 847 36 27 oraz na stronie www.oj2poznan.pl

Plakat

Zobacz www.oj2poznan.pl