Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Na grafice plakat promujący wydarzenie.

Koncert pieśni polskich i ukraińskich / Концерт польської та української пісні

2023-03-09 ( czwartek )
18:00
Biblioteka Raczyńskich, Plac Wolności 19

Podczas koncertu zabrzmią pieśni Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina, a także pieśni kompozytorów ukraińskich m.in. Konstantyna Dankewycza i twórcy ukraińskiej opery narodowej Mikoły Łysenki. W polskich pieśniach kompozytorzy sięgali m.in. po poezję Mickiewicza i Kraszewskiego, w ukraińskich - po wiersze Szewczenki. Wystąpią soliści Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki: Galina Kuklina, Jaromir Trafankowski oraz Iryna Ushanova-Rudko, która zaśpiewa w ramach programu  wsparcia dla  artystów z Ukrainy: Opera helps U. Akompaniować będzie Olena Skrok.

Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.

У концерті прозвучать пісні Станіслава Монюшка та Фридерика Шопена, а також пісні українських композиторів, Костянтина Данькевича та творця української національної опери Миколи Лисенка. У польських піснях композитори звертаються до поезій Міцкевича та Крашевського, українських - до віршів Шевченка. Виступатимуть солісти Великого театру ім. Станіслава Монюшки: Галина Кукліна, Яромир Трафанковський та Ірина Ушанова-Рудко, які співатимуть у рамках програми підтримки артистів з України Opera helps U. Акомпануватиме Олена Скрок.

Ініціатива фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через гранти EOG та норвезьких фондів.