Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Zaproszenie z informacjami o nazwie i czasie.

Spotkania w ramach cyklu Oblicza Gotyku - Nowe zakony i ich rola w rozwoju gotyku i kultury średniowiecza

03.03.2023
18:00

"Nowe zakony (Franciszkanie i Dominikanie) i ich rola w rozwoju gotyku i kultury średniowiecza"

Prof. dr hab. Krzysztof Kaczmarek z Wydziału Historii, Zakładu Historii Średniowiecza Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kontakty rodzimych konwentów ze swymi macierzystymi klasztorami, położonymi na odległych zachodnioeuropejskich obszarach, umożliwiły zakonnikom nie tylko sprowadzenie do Polski doskonałych zakonnych warsztatów budowlanych, lecz także utorowały drogę do recepcji wzorów monastycznych. Kompleksy klasztorne i świątynie mendykanckie niosły określone treści semantyki architektonicznej. A więc: Domu Słowa Bożego, kościoła etosu społecznego, czyli egalitarnej świątyni komuny miejskiej i "Kościoła ubogiego". Prelekcja ma na celu ukazanie roli ruchu kaznodziejskiego, duchowego, kulturowego i budowlanego zakonów żebrzących, który, jak się mniema, odegrał w procesie recepcji gotyku rolę zasadniczą. Pokazanie spuścizny nowego typu zakonników pojawiających się w XIII w. (mendykanckich), jako mnichów, których działalność dała podłoże rozwoju kultury i gospodarki nie tylko w warstwie architektonicznej ale nade wszystko duchowej.

Wstęp wolny.

Załącznik