Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Czarno-biała okładka książki.

Spotkanie autorskie Andrzeja Wilowskiego

2023-02-28 ( wtorek )
Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Wroniecka 14, Poznań

Dom Literatury zaprasza na spotkanie autorskie Andrzeja Wilowskiego i promocję tomu wierszy "Życie się kurczy".

"Pisany na przestrzeni szesnastu lat (2006-2022) liczący około siedemdziesięciu wierszy tomik Andrzeja Wilowskiego "Życie się kurczy" odsłania poetycki fragment różnorodnej twórczości jego autora: publicysty, scenarzysty, felietonisty, krytyka muzycznego i grafika. Ta elegancka książeczka, edytowana w formacie nawiązującym do wydawnictw drugiego obiegu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia - w którym to historycznym przedsięwzięciu Wilowski uczestniczył jako jego organizator, redaktor, drukarz, ale także debiutant, publikując "Wiersze i rysunki" w bezdebitowej oficynie "Witrynka Poetów i Krytyków" - zawiera również jego prace graficzne pomieszczone tam wraz z rysunkami trzech przyjaciół: Jacka Kasprzyckiego, Pawła Kasprzyckiego i Wojciecha Olesiaka.

Czas obejmujący ponad półtorej dekady XXI wieku przeżyty wrażliwie, czyli z liryczną uwagą, połączoną z charakterystyczną dla poezji Andrzeja Wilowskiego szerokością spojrzenia wyrażaną ascetycznie i lapidarnie - jakby autor chciał wypowiadane słowa heroicznie zmieścić między komunikatem i aforyzmem - w sposób niemal konieczny musiały zaowocować wielorakością tematyczną i bogactwem formalnym dyskretnie osłoniętych jednolitością dykcji opartej na barwnej lakoniczności. " pisze w recenzji tomiku Eugeniusz Biały.

Zobacz www.bracz.edu.pl/