Kultura w Poznaniu

Kalendarium

logotyp Teatru Polskiego przedstawiający rysunek frontu Teatru na białym tle, poniżej czarny podpis "Teatr Polski w Poznaniu"

Spektakl - Śluby panieńskie

2023-02-03 ( piątek )
Teatr Polski, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań

Twórcy przedstawienia Śluby panieńskie według farsy hrabiego Aleksandra Fredry starają się stematyzować pojęcie tak zwanego "upadku męskości" lub "słabej płci męskiej". Portretują problemy współczesnego mężczyzny, budując świat swojego przedstawiania w oderwaniu od farsowego charakteru słów zapisanych przed wiekami przez autora Zemsty. Tropią stereotypy i przemocowe wzorce zachowań wobec obu płci, wielokrotnie powielane bezrefleksyjnie w teatralnych i filmowych realizacjach. Spektakl jest próbą uruchomienia innej narracji niż maskulinistyczna czy też patriarchalna w dialogu między mężczyznami a dyskursem feministycznym. Stawia pytanie o tożsamość męskości, w całej swojej rozciągłości obejmując obszary zarówno hetero- jak i nieheteronormatywne.

Reżyseria: Andrzej Błażewicz

Spektakl przeznaczony dla widzów dorosłych.

Bilety do nabycia na stronie Teatru oraz w kasie biletowej.

materiały Teatru Polskiego

Bilety dostępne w: