Kultura w Poznaniu

Kalendarium

""

Konkurs "Mali Bajkopisarze cz. II"

2022-12-12 ( poniedziałek )
Poznań

Kategoria: Rozrywka Dziecko

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. po raz drugi organizuje konkurs edukacyjny pt. "Mali Bajkopisarze cz. II", którego celem jest kreowanie wśród dzieci właściwych postaw wobec środowiska, rozwijanie wyobraźni oraz propagowanie wiedzy w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.  

Konkurs polegający na przygotowaniu bajki poruszającej temat gospodarki odpadami skierowany jest do grup dzieci z placówek przedszkolnych z terenu Miasta Poznań. Szczegółowa tematyka pracy konkursowej powinna być związana z prawidłowym postępowaniem z odpadami, zapobieganiem powstawaniu odpadów, selektywną zbiórką, ponownym wykorzystaniem, recyklingiem, odzyskiem, unieszkodliwianiem itp.

Chęć wyrażania udziału w konkursie należy zgłosić drogą mailową do 10.11.2022 r. na adres: bkrysiak@zzo.pl Więcej informacji na stronie www.zzo.pl

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

_______________________________________________

Kontakt do mediów:

Beata Krysiak tel: 601 177 321, email: bkrysiak@zzo.pl