Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Na grafice plakat wydarzenia.

Studencki Poznań lat 70. i 80. XX wieku. II część Spotkań Pokoleń

2022-12-02 ( piątek )
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5

 Idea tego spotkania jest nawiązaniem do czasów opozycji demokratycznej z lat 70 i 80 ubiegłego wieku. Wydarzeniu będą towarzyszyć debaty tematyczne oraz studencki projekt badawczy.  Wszystko odbywać się będzie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Program:

godz. 10:00 / Inauguracja Spotkań Pokoleń'22 - powitania przez Dziekana WNPiD prof. Andrzeja Stelmacha i przedstawicieli studentów; - uhonorowanie najstarszych działaczy studenckich z czasu przełomu 1956 roku: wręczenie Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego prof. n. med. Jackowi Juszczykowi; - wernisaże wystaw; "Przeszłość zerwana z murów miasta..., kultura studencka Poznania 1956-1989..., plakaty" - kuratorzy Jerzy Łojko, Wydział Historii UAM (1974) i Jakub Łojko, Wydział Historii UAM (2022) oraz "Opozycyjna aktywność kulturalno - polityczna studentów Poznania w latach osiemdziesiątych" - kurator prof. Dobrochna Dabert, Pracownia Literatury i Kultury Niezależnej UAM. 

godz. 11:00 /sala nr 120/ debata panelowa I: Kontestacja polityczna - zorganizowana opozycja studencka w Poznaniu" (KOR, ROPCziO, Studencki Komitet Solidarności, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Samorząd Studentów i inne). Moderator: prof. UEP Filip Kaczmarek, Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, paneliści: Barbara Wentowska, Ewa Wójciak, Mirosław Augustyn, Włodzimierz Fenrych, Andrzej Radke.

godz. 12:30 /hol główny/ studencki projekt badawczy; Czy warto studiować niewygodnie?" - sesja posterowa, będąca efektem spotkań i wywiadów przeprowadzonych z absolwentami i studentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz poznańskiego środowiska uczelnianego przez studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Wydziału Historii UAM. Opiekę merytoryczną nad projektem objęły: prof. Elżbieta Lesiewicz oraz prof. Izabela Skórzyńska.

godz. 14:00 /sala nr 120/ debata panelowa II "Kontestacja artystyczna czyli niegrzeczne dziewczyny i niegrzeczni chłopcy" - dyskusja z aktorami Teatru Ósmego Dnia, który powstał w 1964 roku na I roku polonistyki UAM i funkcjonuje do dziś - teraz już jako samorządowa instytucja kultury. Moderator: Ewa Obrębowska.

godz.16:30 Zakończenie Spotkań Pokoleń'22 /aula wydziału/ "Świadkowie. Koncert piosenek niezależnych". Studenci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, w programie m.in. utwory Antoniny Krzysztoń, Jacka Kaczmarskiego, Janusza Weissa - Salon Niezależnych, Grzegorza Tomczaka w połączeniu z prezentacją multimedialną. Scenariusz i reżyseria Oliwia Szeląg i Monika Lisiak, konsultacja merytoryczna prof. Dominika Narożna (WNPiD) oraz prof. Krzysztof Gajda (WFPiK).

opr.sw