Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Okładka "Dzienników" Franza Kafki utrzymana w biało-czarnej kolorystyce. W górnej części nazwisko autora i tytuł podkreślone czarnymi liniami, poniżej nazwisko tłumacza - Łukasza Musiała. W środkowej części grafika przypominająca przekrój pnia drzewa: czarne koło wypełnione białymi liniami. Niżej, po prawej stronie nazwa wydawnictwa "officyna".

Zamek Czyta / "Dzienniki" Franza Kafki - spotkanie z tłumaczem, Łukaszem Musiałem

01.12.2022
18:00

"Po co nam kolejny Kafka? Choćby po to, by przekonać się, że wbrew pozorom wcale go dobrze nie znaliśmy. Przygotowując Dzienniki do druku po raz pierwszy, wydawcy pośmiertnej spuścizny pisarza znacząco zmodyfikowali wszystko, co ich zdaniem "psuło" tekst. Co zaś wydawało się błahe, banalne, nieistotne - po prostu usuwali. Kompletne niemieckie wydanie Dzienników, w wersji zgodnej z rękopisami, ukazało się dopiero w 1990 roku. Niniejszy przekład jest pierwszym, który konsekwentnie podąża za tamtą edycją. Uzupełniają go przypisy i komentarze.
W październiku 1921 roku Kafka notował: "Ten, kto za życia nie potrafi się z życiem uporać, potrzebuje ręki, by trochę odganiać rozpacz z powodu własnego losu, (...) lecz drugą ręką może zapisywać, co widzi pod gruzami, albowiem widzi inaczej i więcej od innych".
Być może właśnie taka jest główna funkcja Dzienników, gromadzić "zapiski spod gruzów". Zgoda, życie ulega dla Kafki niepowstrzymanej erozji. Kończy się porażką, a porażka zawsze jest bolesna. Lecz porażka praktykowana starannie i troskliwie (w tym zaś, przyznajmy, pisarz osiągnął prawdziwe mistrzostwo) bywa przecież dla literatury ciekawszym zakończeniem. Znacznie ciekawszym.
Literacką wartość Dzienników dostrzeżono późno. Obecnie coraz częściej uznaje się je za ważny element twórczości Kafki; za niezbywalną część jego pośmiertnej rozmowy z czytelnikami, wyjątkowo intymnej. Oto jesteśmy świadkami, jak Kafka przekształca własne życie w literaturę". [Łukasz Musiał]
ŁUKASZ MUSIAŁ - historyk literatury, tłumacz, krytyk, eseista. Wydał m. in. książkę zbiór "O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora" (2017, nominacja do Literackiej Nagrody Gdynia). Autor licznych publikacji poświęconych twórczości Franza Kafki. W 2019 roku opublikował tom przekładów "Prozy utajone" Franza Kafki, a w 2022 roku nowe polskie tłumaczenie "Dzienników" tego pisarza.
KINGA PIOTROWIAK-JUNKIERT - poetka, badaczka, tłumaczka i redaktorka. Adiunktka w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM, autorka monografii "Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej. Imre Kertész wobec Zagłady" (2014) oraz "Od idylli do ironii. Literatura węgierska wobec Zagłady w latach 1944‒1948" (2020). Członkini redakcji "Porównań" i "Narracji o Zagładzie". Ostatnio w jej przekładzie ukazały się książki: Imre Kertész, "Ostatnia gospoda" (2016), Géza Röhrig, "Oskubana papuga Rebego. Zmyślone opowieści chasydzkie" (2016) oraz Zoltán Halasi, "Droga do pustego nieba" (2017). Autorka tomu "Pieśni Myrmidonu" (2019).

Bilety - 5 zł.

opr.sw

Bilety dostępne w:

Zobacz ckzamek.pl/