Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Logo Galerii.

W grudniu tytuł "Cud narodzenia" większości z nas kojarzy się jednoznacznie z Bożym Narodzeniem. Narodzenie Boga-człowieka w dalszej konsekwencji stało się początkiem cywilizacji łacińskiej - wielkości i potęgi kultury zachodniej Europy. Bez względu na to, czym dla nas jest Boże Narodzenie, to z pewnością dla większości jest czasem spotkań, rozmów i prób wzajemnego zrozumienia. Czasem, kiedy spełnia się zapisana w nas potrzeba budowania wspólnoty. W świecie sztuki także są wielorakie drogi i postawy twórcze, rozmaite perspektywy i doświadczenia artystów. Zbiorowa wystawa "Cud narodzenia" ma ambicję stać się miejscem dialogu różnych pokoleń twórców, różnych mediów artystycznych, różnych postaw. Prezentowane dzieła łączy szacunek do kultury, w której dane im było wzrastać i świata duchowego, który w ten czy inny - bardziej czy mniej uświadomiony sposób - jest niezaprzeczalnie częścią każdego z nas.

Do udziału w wystawie zaproszenie przyjęli: Stanisław Barbacki, Rafał Boettner-Łubowski, Jan Bortkiewicz, Tomasz Budzyński, Zenona Cyplik-Olejniczak, Marcin Kędzierski, Ksenia Kodymowska, Laura Makabresku, Paweł Piechnik, Ventzislav Piriankov, Elżbieta Wasyłyk. Kuratorem wystawy jest Krystyna Różańska.

  • wernisaż 11. 12., godz.19.,
  • czynna do 29. 01.2022 r. - finisaż godz. 19.
  • czynna wt., czw., piąt., godz. 14-18 oraz po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym