Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Na czarnym tle w srebrnej ramie widać jeden z obrazów z galerii Jerzego Piotrowicza (abstrakcja).

Co zwie się malarstwem? - wystawa Jerzego Kopcia

2021-12-01 ( środa ) – 2021-12-19 ( niedziela )
Galeria Jerzego Piotrowicza Pod Koroną, ul. Kramarska 3/5, Poznań

"Pomiędzy tym, co jeszcze nie jest, a już nie ma, wydarza się chwila otwartości, prześwitu uwikłanego w wzbranianie i zniekształcenia. Chwila możliwości docierania do źródła, istoty prawdy, piękna przeżytego pomiędzy skrywaniem a nieskrytością" - Jerzy Kopeć.