Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Fragment jedenego z plakatów prezentowanych na wystawie.

Polska nad Bałtykiem w plakacie dwudziestolecia międzywojennego - wystawa

17.10 – 09.01.2022

Wystawa skierowana jest do szerokiej publiczności, przede wszystkim jednak do środowiska osób zainteresowanych polskim plakatem dwudziestolecia międzywojennego i plakatem "morskim" oraz odbiorców związanych z marynarką wojenną i handlową (marynarzy, historyków itp.).

Na wystawie pokazanych zostanie ponad 30 plakatów z okresu międzywojennego propagujących wydarzenia związane z marynarką wojenną oraz Funduszem Obrony Morskiej i Ligą Morską i Kolonialną. Będą to prace z motywami okrętów i statków, sylwetek marynarzy itp., pokazane w czterech grupach. Pierwszą otwiera plakat akcentujący powrót Polski nad morze i obecność odrodzonego państwa nad Bałtykiem oraz powtórne odzyskanie dostępu do niego w 1945 r. Drugi temat ilustrują plakaty związane z Polską Marynarką Wojenną i Funduszem Obrony Morskiej. Trzeci wątek przypomina działalność Ligi Morskiej i Kolonialnej. Ostatni odnosi się do Gdyni, budowanych stoczni i żeglugi pasażerskiej.

Prezentacja, ze względu na temat, ma charakter monograficzny i przekrojowy. Takie podejście umożliwia ukazanie w sposób zrównoważony zarówno wartości artystycznej, jak i dokumentacyjnej ówczesnego plakatu, ukazującego fragment tamtej rzeczywistości.

Obiekty pochodzą zarówno ze zbiorów Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Plakatu w Wilanowie Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie i Muzeum Miasta Gdyni. Ekspozycję wzbogaci bandera z okrętu podwodnego ORP "Orzeł", zakupiona ze składek Funduszu Obrony Morskiej, oraz chorągiew Ligii Morskiej i Kolonialnej z Gniezna (ze zbiorów Muzeum Sztuk Użytkowych Oddziału MNP). Zostaną także zaprezentowane fotografie i pocztówki wydane nakładem LMiK oraz fragmenty kroniki Polskiej Agencji Telegraficznej z 1938 r., przedstawiającej okręty podczas ćwiczeń na morzu (ze zbiorów Instytutu Audiowizualnego Filmoteki Narodowej w Warszawie).

Więcej infrormacji

opr.sw

Zobacz https://mnp.art.pl/