Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Na grafice zdjęcie ratusza autorstwa artysty.

Poznański fotograf Sally Jaffé - wystawa

07.11 – 30.01.2022

Sally Jaffé był uznanym poznańskim fotografem amatorem mającym na koncie udział w licznych wystawach w Europie, na których zdobywał nagrody i wyróżnienia. Tworzył fotografie artystyczne i naukowe,
dokumentował zabytki Poznania i widoki miasta; organizował wystawy, był fundatorem nagród i wynalazcą (skonstruował urządzenie do wywoływania negatywów).
Na wystawie pokazane są prace ze zbiorów MNP, a wszystkie odnalezione fotografie zostały zamieszczone w monografii, która zawiera także kalendarium życia i działalności Jaffégo.  Z dorobku Sally'ego Jaffégo ocalało niewiele, a on sam został całkowicie zapomniany. W zbiorach MNP zachowały się fotografie artystyczne, dokumentacyjne i widoki miasta. Kilkadziesiąt odbitek posiada Biblioteka Uniwersytecka UAM, pojedyncze znajdują się w innych instytucjach. Na wystawie pokazane są prace wyłącznie ze zbiorów MNP, natomiast wszystkie odnalezione fotografie zostały zamieszczone w monografii, która zawiera także kalendarium życia i działalności Jaffégo.

Rekonstrukcja całości dokonań Sally'ego Jaffégo jest wynikiem analizy dostępnych materiałów ikonograficznych i źródeł historycznych, m.in. zachowanych fotografii, publikacji prasowych i dokumentów rodzinnych oraz akt osobowych. Dzięki temu możliwie stało się odtworzenie w miarę pełnego obrazu życia, działalności stowarzyszeniowej i społecznej oraz twórczości nietuzinkowego poznaniaka. Ważnym skutkiem badań nad postawionym zagadnieniem jest ukazanie w nowym świetle tych aspektów życia kulturalnego Poznania drugiej połowy XIX i początków XX wieku, które do tej pory były w zasadzie pomijane w opracowaniach historyków sztuki, jak choćby działalność Towarzystwa Fotograficznego w Poznaniu i jego kontakty z wiodącymi ośrodkami europejskimi.

opr.sw

Zobacz https://mnp.art.pl/