Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Logo Galerii Miejskiej Arsenał.

Wystawa - Bieguny. Dialogi młodych: INNY - edycja 5.

18.10 – 14.12.2021

Wystawa podsumowująca 5. edycję projektu Bieguny. Dialogi młodych: INNY
Uczestnicy: Inka Sawicka, Mateusz Gromadzki
Opieka merytoryczna: Bogna Błażewicz (Galeria Miejska Arsenał), Adam Nowaczyk, Paweł Kaszczyński (UAP)

Projekt Bieguny. Dialogi młodych ma na celu motywować młodych twórców do intensywnej pracy, autorefleksji i dyskusji. Problemem do rozważań jest drugi człowiek, czyli jak u Emmanuela Levinasa INNY. Drugi człowiek, ale i obca osoba. Słowo zawiera bowiem w sobie więcej niż jedno znaczenie. INNY to nie ja, czyli ten drugi, ale INNY to również przybysz, odmieniec, obcy...

Jest to kolejna, piąta edycja projektu o charakterze project room, realizowanego ze studentami UAP, we współpracy z pedagogami tej uczelni. W każdej edycji para studentów uczestniczy w trwającym kilka miesięcy cyklu spotkań, których efektem jest wystawa site specific. Temat od początku jest ten sam - INNY, czyli nie ja, obcy, odmienny... Punktem wyjścia jest filozofia dialogu, ale pole interpretacji za każdym razem bardzo się rozszerza, bo studenci zachęcani są do jak najbardziej osobistego traktowania tematu i szczerej wymiany myśli. Pomysłodawczynią i koordynatorką jest Bogna Błażewicz.

Zobacz https://arsenal.art.pl/exhibition/bieguny-dialogi-mlodych-inny-edycja-5/