Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Na zdjęciu na czarnym tle okrąg ze szkła w dolnej części zielonkawy w górnej niebieski.

Szkło. Męskie rysy - wystawa w Muzeum Narodowym (dostępna online)

13.09 – 28.03.2021

Uwaga! Do momentu zniesienia ograniczeń związanych z pandemią wystawa dostępna jest jedynie online.

Wystawa prezentuje polskie współczesne szkło artystyczne, 42 prace autorstwa 15 artystów szkła. Zaproszeni twórcy to:

Jerzy Chodurski, Andrzej Kucharski, Marcin Litwa, Wojciech Olech, Paweł Palewicz, Kazimierz Pawlak, Wojciech Peszko, Czesław Roszkowski, Stanisław Sobota, Witold Śliwiński, Konrad Tomaszewski, Tomasz Urbanowicz, Ryszard Więckowski, Adam Włodarczyk, Maciej Zaborski. 

Artyści reprezentują różne pokolenia. To w większości twórcy już w pełni ukształtowani, ze znaczącym dorobkiem, uznani i prezentowani na całym świecie. Są w tym gronie jednak również artyści będący na początku swej drogi artystycznej. Uczestnicy wystawy nie tworzą formalnej grupy. Każdego z artystów cechuje bardzo  indywidualne podejście do szklanego tworzywa. Łączy ich jednak pewien wspólny rys twórczości: moc, skala oraz siła wyrazu struktur, śmiałość eksperymentów i wirtuozerskie popisy technologicznych umiejętności, często wykraczające poza ramy tradycyjnie pojmowanej sztuki szkła. Szkło stało się pożądanym medium w szerokim obszarze  sztuk plastycznych. W świecie polskiego współczesnego szkła artystycznego, coraz bardziej zdominowanym przez artystki, pokazane na wystawie szkła prezentują kierunki męskich poszukiwań w przekraczaniu granic materii.

Zaprezentowano obiekty przynależne do techniki tradycyjnej grawerki, ale wykorzystanej w nowy sposób, kompozycje przestrzenne wykonane w bryłach szkła z użyciem diamentowych tarcz i wierteł. Pojawił się klasyczny witraż połączony ze współczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, kompozycje tkane szkłem. Są przykłady technik slumpingu i fusingu, dzięki którym można wykonać półprodukty do dalszej obróbki, które później mogą stać się niezależnymi obiektami lub częściami instalacji, a także wykorzystanie zgrzewanego włókna szklanego - najnowszego procesu technologicznego zastosowanego w szkle artystycznym.

Wystawa  zrealizowana została przez Muzeum Sztuk Użytkowych, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Uczelnia od siedemdziesięciu lat, jako jedyna wyższa szkoła artystyczna w Polsce, kształci w dziedzinie szkła artystycznego. Większość z artystów uczestniczących w wystawie z niej się wywodzi, chociaż w projekcie biorą udział również twórcy, dla których szkło nie było podstawą ich studiów, a do pozycji, którą osiągnęli dochodzili własnymi ścieżkami.

Wirtualny spacer po wystawie

opr.sw

Zobacz https://msu.mnp.art.pl/