Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Plakat z tytułem i informacjami o wydarzeniu.

Spotkanie z Arcydziełem - Traktat o wychowaniu królewicza

25.09.2020
18:00

"De institutione regii pueri" to jeden z pierwszych powstałych w Polsce traktatów pedagogicznych - utworów poświęconych kwestiom wychowawczym. Powstał w 1502 r. dla Władysława II Jagiellończyka. Został napisany w imieniu jego matki, królowej Elżbiety Rakuszanki i zawiera wskazówki na temat wychowania mającego się właśnie narodzić syna Władysława II - Ludwika II Jagiellończyka. Narodzinom syna Władysława II przypisywano bowiem wielkie znaczenie z perspektywy polityki dynastycznej Jagiellonów, a zwłaszcza dla utrzymania władzy Jagiellonów na Węgrzech i w Czechach.

W traktacie przedstawiono model wychowania humanistycznego. Przeplatają się w nim pouczenia o wychowaniu królewicza i ilustrujące je przykłady. Przedstawiony został m.in. zalecany porządek dnia chłopca - nauka, rozrywki, odpowiednie lektury, kontakty z rówieśnikami, polowania. Dzieło kończy się zaleceniami związanymi już ze sprawowaniem władzy królewskiej. Traktat skupia się na kształtowaniu osobistych walorów przyszłego króla, na jego bezpośrednich relacjach z otoczeniem, konkretnych sposobach postępowania.

Oryginał traktatu z 1502 r. znajduje się w Austriackiej Bibliotece Narodowej. Rękopis znajdujący się w Bibliotece Raczyńskich to osiemnastowieczny odpis traktatu z ozdobnymi inicjałami.

Podczas XXVIII Spotkania z Arcydziełem o traktacie opowie prof. Piotr Oliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika).

opr.sw

Zobacz www.bracz.edu.pl/