Kultura w Poznaniu

Kalendarium

logo

Wystawa - Przez żebra - Piotr Łakomy, Frederick Kiesler

09.01 – 14.02.2020

W wiedeńskim archiwum architekta, artysty oraz teoretyka Fredericka Kieslera znajduje się artykuł informujący o śmiertelnym wypadku w laboratorium nuklearnym Los Alamos w czerwcu 1946 roku. Podczas rutynowego eksperymentu doszło do wycieku materiału radioaktywnego: zebrani badacze poczuli uczucie ciepła oraz zobaczyli przed sobą powoli rozprzestrzeniającą się niebieską poświatę. Po paru dniach dwójka z nich umarła. Kontakt z materiałem radioaktywnym doprowadził do przyśpieszonej degradacji ludzkiego DNA. Obserwując pobrane próbki materiału genetycznego ofiar, jeden z badaczy stwierdził, że miał wrażenie obserwowania "odwrotnego procesu stworzenia": błyskawicznego rozpadu skomplikowanych struktur biochemicznych na podstawowe pierwiastki. Wydarzenie to bardzo głęboko wpłynęło na wyobraźnie Kieslera oraz jego kluczowy projekt architektoniczny Endless House.

Twórczość Piotra Łakomego można postrzegać jako skażony krajobraz. Krajobraz naznaczony centralną pustką, wokół której grawitują przedmioty-rzeźby. Dlatego też można określić je mianem post-obiektów: materialnych struktur istniejących na obrzeżach minionego wydarzenia. To centralne wydarzenie - mające wymiar zarówno indywidualny jak i szerzej społeczny - doprowadziło do gwałtownej degradacji a następnie mutacji genetycznego kodu rzeczywistości. Proces ten trafnie oddaje charakter prac Łakomego, w których dochodzi do zakwestionowania dotychczasowych granic między materiałami organicznymi a sztucznymi. To podważenie granic nie nastąpiło jednak spontanicznie, ale pod wpływem jakiejś rozsadzającej siły, która doprowadziła do rekonfiguracji całego istniejącego porządku strukturalnego.

Wystawa "Przez żebra" jest próbą naświetlenia powiązań jakie istnieją między twórczością Piotra Łakomego a praktyką artystyczną Fredericka Kieslera.

Dorota Michalska

Wystawa zorganizowana we współpracy z Frederick Kiesler Foundation

otwarcie wystawy: 9 stycznia, godzina 19:00