Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Orkiestra w kosciele przed ołtarzem.

Audite! Orchestra to zespół, który koncentruje się na wykonawstwie muzyki dawnej, ze szczególnym uwzględnieniem epoki baroku i klasycyzmu. W skład tej kameralnej orkiestry wchodzą muzycy, specjalizujący się w grze na instrumentach historycznych. Artyści, na co dzień związani z Wielkopolską, współpracują również z wieloma muzycznymi ośrodkami w Europie (Frankurt, Kolonia, Haga, Oslo, Genewa). Audite! występuje również w mniejszych, różnorodnych składach jako Audite! Ensemble, chętnie sięgając wówczas do repertuaru renesansowego.Zespół w swojej działalności kładzie silny nacisk na zmniejszenie dystansu między wykonawcą a słuchaczem. Z tego też względu często wychodzi poza tradycyjne sale koncertowe, aby spotkać się z publicznością w miejscach nieoczywistych.
Program:
1. Alessandro Stradella - Sinfonia d-moll na skrzypce, wiolonczelę i basso continuo
2. Marcin Mielczewski - Canzona secunda à 3
3. Antonio Bertali - Sonata à 3 d-moll
4. Giovanni Valentini - Sonata à 2 d-moll
5. Tarquinio Merula - La Cattarina
6. Andrea Falconieri - Passacaglia
7. Giovanni Valentini - Sonata à 2 C-dur
8. Tarquinio Merula - Ciaccona
*** przerwa ***
9. Georg Philipp Telemann - Koncert F-dur TWV42:F14 na flet prosty, róg i basso continuo
10. Carl Heinrich Graun - Sonata triowa D-dur na skrzypce, róg i basso continuo
11. Georg Philipp Telemann - Sonata triowa e-moll TWV 42:e6
12. Johann Friedrich Fasch - Sonata na skrzypce, obój i róg FaWV N:F3
13. Gottfried Heinrich Stoelzel - Sonata nr 4 F-dur na skrzypce, obój, róg i basso continuo
Wykonawcy:
Audite! ensemble
Katarzyna Cendlak - skrzypce
Agnieszka Grzeczka - wiolonczela
Natalia Hyżak - klawesyn
Łukasz Pendrak - flet prosty
Mateusz Cendlak - róg
Franciszek Bielak - obój

Cena: 85 zł

Zobacz www.mnp.art.pl