Kultura w Poznaniu

Kalendarium

foto ze zbiorów MHMP

Narodziny nowoczesnego miasta. Poznań w latach 1918-1929 - wystawa

2018-11-18 ( niedziela ) – 2019-02-24 ( niedziela )
Muzeum Historii Miasta Poznania, ul. Stary Rynek 1, Poznań

Fala entuzjazmu poznaniaków, która towarzyszyła przyjazdowi Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania 26 grudnia 1918 r., dała motywację do zbrojnego wystąpienia przeciwko władzom pruskim - dzień po przyjeździe kompozytora i społecznika wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Pamiętać jednak należy, że działania mające na celu stopniowe wyzwalanie się spod zaborczych rządów podjęto wcześniej. Wśród tych doniosłych i ważnych wydarzeń wymienić należy chociażby utworzenie w połowie 1918 r. tajnie działającego Centralnego Komitetu Obywatelskiego, przeforsowanie przez polskich działaczy decyzji o mianowaniu nadburmistrzem miasta Jarogniewa Drwęskiego, a w końcu inicjatywa powołania Naczelnej Rady Ludowej. Władzom pruskim już wówczas nie brakowało powodów do obaw o utrzymanie swojej pozycji.

Przypieczętowaniem ich słabości była zgoda na powołanie Sejmu Dzielnicowego, który ostatecznie w ramach legalnych wyborów potwierdził, że Naczelna Rada Ludowa jest oficjalnym reprezentantem Polaków, którzy sprawy swojego kraju i swojego miasta wziąć chcą w swoje ręce. Przyjazd Komisji Międzysojuszniczej 2 marca 1919 r. potwierdził, że idzie nowe.

Wystawa Narodziny nowoczesnego miasta. Poznań w latach 1918-1929 przypomina te wydarzenia. Stanowią one jednak początek opowieści o historii miasta w pierwszych dziesięciu latach odzyskanej wolności. Jej koniec to wspomnienie o Powszechnej Wystawy Krajowej, której celem było zaprezentowanie i ukoronowanie przedsięwzięć oraz dokonań Polaków w pierwszej dekadzie niepodległości. Podwojenie obszaru miasta do 1925 r. poprzez przyłączenie gmin podmiejskich, inicjatywa powołania Uniwersytetu Poznańskiego i Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych, przeobrażenie przestrzeni miasta, budowa nowych osiedli i rozbudowa Targów Poznańskich, utworzenie Poznańskiego Radia, inicjatywy kulturalne i społeczne, działalność poznańskich przedsiębiorców - wszystko to było świadectwem pędu ku niezależności i - rzecz jasna - nowoczesności.

Wydarzenia towarzyszące:

15.12.2018 /godz. 12.00
Poznań po Powszechnej Wystawie Krajowej // wykład z prezentacją
wstęp wolny
prowadzenie: Justyna Żarczyńska, Witold Garbaczewski 

23.02.2019 / godz. 12.15
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
prowadzenie: Justyna Żarczyńska
wstęp wolny

Zobacz www.mnp.art.pl