Kultura w Poznaniu

Kalendarium

plakat, proj. Marcin Dzbanuszek

Odbiorcy instytucji kultury. Obcokrajowcy - turyści zagraniczni, migranci - seminarium

2018-11-08 ( czwartek )
Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Poznań

Kolejne seminarium z cyklu "Odbiorcy instytucji kultury", które tym razem dotyczyć będzie dwóch bardzo różnych grup. Turyści zagraniczni przybywają do instytucji kultury i przestrzeni dziedzictwa w swoim czasie wolnym, poszukując nowych doświadczeń o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym, czy też estetycznym. Dysponują budżetem swobodnego wyboru, dzięki któremu mogą zaspakajać swoje potrzeby turystyczne. Dla instytucji kultury są pożądanymi zwiedzającymi w chociażby takich kategoriach jak przełamywanie stereotypów, frekwencja, przychód, rozpoznawalność czy też internacjonalizacja. Z kolei migranci stosunkowo rzadko z własnej inicjatywy przekraczają progi polskich obiektów kulturalnych, koncentrując się, co absolutnie nie powinno dziwić, na zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Zatem dla instytucji dziedzictwa stanowić mogą nie lada wyzwanie związane z rozwojem publiczności, dialogiem międzykulturowym i społeczną odpowiedzialnością kultury. Obydwie grupy łączy różnorodność języków, jakimi się posługują oraz odmienność kulturowa, przekładająca się na decyzje konsumenckie. Okoliczności te stawiają przed instytucjami kultury nowe wyzwania - rozwijanie kompetencji międzykulturowych oraz adekwatne podejścia do kształtowania oferty.

O turystach kulturowych wiemy już sporo, niestety często muzea czy operatorzy obiektów zabytkowych zapominają o praktycznym dostosowaniu swoich instytucji czy też propozycji kulturalnych do ich potrzeb. Dyskusja (żeby nie powiedzieć czasami konflikt) pomiędzy podmiotami kultury a operatorami ruchu turystycznego jest żywiołowa, co potwierdza potrzebę podjęcia tej tematyki. Podczas seminarium uaktualnimy zatem wiedzę w tym zakresie i wskażemy na kilka praktycznych rozwiązań. Z kolei aktywizację kulturalną migrantów postrzegać można w kategoriach poszukiwania i wypracowywania dobrych praktyk, którymi podzielą się z nami przedstawiciele świata nauki i kilku instytucji kultury. Mimo że migranci często traktują Polskę tylko jako przystanek w drodze do krajów Europy Zachodniej, to jednak systematyczne wzrasta liczba osób, które osiedlają się i podejmują pracę (przede wszystkim dotyczy to obywateli Ukrainy oraz innych krajów WNP). Wciąż też wzrasta liczba osób starających się o legalizację swojego pobytu w Polsce, a w konsekwencji dołączających do społeczności lokalnych miast, miasteczek i wsi. Instytucje kultury są w stanie kreować mosty pomiędzy mieszkańcami a przybyszami, tak by złagodzić ewentualne poczucie strachu, zbudować zaufanie i odnaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia.

Seminarium zostało objęte patronatem przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Koszt: bezpłatne

Adresat: pracownicy instytucji kultury (m.in. muzeów, bibliotek, ośrodków kultury) przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy akademiccy, osoby zajmujące się na co dzień tematyką edukacji i aktywizacji kulturalnej
Rezerwacja: wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: edukacja@bramapoznania.pl. Formularz znajduje się na stronie www.bramapoznania.pl
Informacje: 61 647 7627 lub edukacja@bramapoznania.pl
Liczba miejsc: ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Po seminarium (o g. 15:30) bezpłatne zwiedzanie ekspozycji Bramy Poznania z przewodnikiem, który opowie o dostosowaniu ekspozycji do potrzeb obcokrajowców.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu.