Kultura w Poznaniu

Kalendarium

praca Daniły Tkaczenko

Lost Horizon: Daniła Tkaczenko - wystawa

07.04 – 30.05.2018

Wystawa "Lost Horizon" wizualizuje utopię budowania idealnego świata. A raczej na wpół zapomniane ślady i ruiny tej utopii: pomniki i obiekty, które symbolicznie potwierdzały postęp techniczny i postęp komunistycznej przyszłości. Daniła Tkaczenko  zamyka je na fotografiach w suprematystycznej formie czarnego kwadratu, odnoszącej się do "Czarnego kwadratu na białym tle" Kazimierza Malewicza, wczesnej rosyjskiej awangardy i początków sowieckiej utopii. Radykalne odrzucenie starego i wiara w początek nowego porządku, poświęconego wyzwolonemu człowiekowi, jednoczy estetyczny projekt rosyjskiej awangardy i polityczny projekt radzieckiej potęgi, ukazując go jako ucieleśnienie utopii. Utopii postrzeganej dzisiaj jako miejsce nieobecne, miejsce znikąd (za greckim outopos: ou - nie, topos - miejsce, nie-miejsce; miejsce nieistniejące).

Daniła Tkaczenko jest absolwentem Szkoły Fotografii i Multimediów im. A. Rodczenki w Moskwie. Zdobył I nagrodę w konkursie World Press Photo 2014 w kategorii Portret za serię "Escape" oraz European Publishers Award for Photography w 2015 roku za cykl "Restricted Areas". W 2017 roku Tkaczenko został finalistą nagrody Kandinsky Prize. Mieszka i pracuje w Moskwie. To pierwsza indywidualna wystawa tego artysty w Polsce.

Wystawa czynna od 7.04.2018 do 30.05.2018, g. 12 - 20.

Wstęp wolny.

Zobacz ckzamek.pl