Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Praca Bogusławy Koszałki

Wystawa Bogusławy Koszałki - Multiplikacje

15.03 – 08.04.2017

Artystka zajmuje się tkanina unikatową i miniatura tkacką. Natura jest dla niej niezmiennym źródłem inspiracji. Wielokrotność identycznych okazów występujących w tym samym miejscu i czasie stała się głównym motywem działań, które przenosi na tworzone obiekty. W zaprezentowanych pracach zastosowała  rodzaj unikatowego multiplikowania elementów, którymi są formy obrazujące świat flory i fauny. Unikatowe, gdyż w otaczającej przyrodzie nie ma dwóch identycznych osobników a jedynie niezwykle podobne. Aranżacja wystawy umożliwia dostrzeżenie, dotknięcie i doznanie tego, co w naturze istnieje od początku, a co zdaniem autorki w coraz mniejszym stopniu zauważamy.

Galeria Sztuki Współczesnej Profil, g. 12 - 20.