Kultura w Poznaniu

Kalendarium

z

Stary Browar nowy taniec : BLUR - premiera

2017-03-30 ( czwartek )
19:00
Stary Browar, Studio Słodownia +3, ul. Półwiejska 42

Gest celowego rozmazywania obrazu (ang. blur) jest obecny w tradycji europejskiego malarstwa już od czasów Leonarada da Vinci i jego techniki zmiękczania konturów (sfumato). Jednak to dopiero wraz z praktyką Gerharda Richtera (który od końca l. 60 XX w. pozbawiał swe fotorealistyczne obrazy ostrości) rozmyte powierzchnie i kształty stały się jednym z centralnych motywów zarówno figuratywnego, jak i abstrakcyjnego malarstwa oraz fotografii (i post-fotografii) współczesnej. Artyści rozmazują obrazy intencjonalnie i na wiele różnych sposobów, aplikując różnorodne koncepty i strategie. Niewyraźne płaszczyzny, zamazane kontury, mgliste wizerunki, bezkształtne motywy, nieokreślone stany między w (yob)rażeniem a rozpadem, chaotyczne akumulacje, nieustanny nadmiar jednocześnie ważnych i nie-ważnych detali, rozproszone wizje i znaczenia oraz zagadnienia koloru i kompozycji wysunięte na plan pierwszy - z wszystkim tym w pamięci wchodzimy do studia eksplorować możliwość "rozmazania" w kontekście ciała i choreografii.

W przygotowaniach do spektaklu wzięli udział artyści wielu różnych dziedzin. Wspólnie poszukiwaliśmy sposobów przetłumaczania idei "rozmaz (yw)ania" na wszystkie poziomy spektaklu. "Rozmazanie" rozumieliśmy na dwa sposoby - dosłownie: jako pozbawienie ostrości/kształtu/formy (lub niemożność utrzymania jednej formy), i metaforycznie - jako wizualną i fizyczną reprezentację mentalnej i emocjonalnej kondycji, w której pozbawieni zostajemy wcześniej rozpoznanych i powszechnie akceptowanych punktów odniesienia oraz bezustannie, zarówno w makro, jak i mikro skali, doświadczamy sfragmentaryzowanej rzeczywistości pełnej skrawków obrazów i dźwięków, szczątków informacji, odprysków idei i ideologii...

Praca nad "blur" stanowi kolejną odsłonę zainicjowanych w 2014 r. (przy okazji tworzenia trio "... (rooms by the sea)") ćwiczeń w patrzeniu - praktyki postrzegania i myślenia obrazami, która czerpiąc inspiracje i strategie ze współczesnego malarstwa i (post)fotografii, egzaminuje możliwość restytucji spojrzenia w kontekście sztuk scenicznych.

Bilety - 20 zł., ulgowe - 15 zł.

opr.sw

Zobacz www.starybrowarnowytaniec.pl