Kultura Poznań.pl

Kalendarium

Wydarzenia na planie Pokaż na planie
plakat

Posnaniana 2016. Wręczenie nagród w Konkursie im. Józefa Łukaszewicza

2017-03-29 ( środa )
18:00
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, Poznań

Kontynuując inicjatywę popularyzowania wydawnictw dotyczących Poznania i postaci z nim związanych, już od 1999 roku Biblioteka Raczyńskich organizuje doroczny przegląd wydawnictw poświęconych Poznaniowi. Najciekawsze i najpiękniejsze posnaniana honorowane są Nagrodą im. Józefa Łukaszewicza, nawiązującą do tradycji przedwojennej nagrody Rady Miejskiej za badania nad historią Poznania.

Lista dziesięciu książek nominowanych do nagrody w tegorocznym konkursie:

  • Leszek Adamczewski, Klęska gauleitera. Sensacje z Kraju Warty. Wydawnictwo Replika, Zakrzewo.
  • Filip Czekała, Historie warte Poznania. Od PeWuki i Baltony do kapitana Wrony. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
  • Piotr Grzelczak, Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956-1989. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa.
  • Alicja Przybyszewska, "Etyczny utylitarysta". Edmund Rygier w Teatrze Polskim w Poznaniu (1896-1908). Instytut Kultury Popularnej, Poznań.
  • Tomasz Sikorski, Bal maskowy. Wojciech Bąk 1907-1961. Biografia pisarza. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, Kraków, Szczecin.
  • Tomasz Specyał, Zatańczmy peyotl-stepa. Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań.
  • Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa. Red. Maciej Przybył. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
  • Doktor Karol Marcinkowski. Wybrane listy i pisma z lat 1819-1846. Album. Oprac. Roman K. Meissner przy współudziale Bartłomieja Wąsiela. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań.
  • Fotoplastykon poznański. Autorzy: Jadwiga Siatka,Sylwia Jarmuż, Georgi Gruew, Marcel Skierski. Galeria Miejska "Arsenał", Poznań.
  • Podpatrywanie miasta. Miasto w socjologii poznańskiej 1920-2000. Wstęp i wprow. Stanisław Lisiecki; wybór i oprac. Stanisław Lisiecki, Jacek Kubera. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, która odbędzie się 29 marca (środa) o godz. 18.00 w Bibliotece Raczyńskich przy pl. Wolności 19 w Poznaniu.