Kultura Poznań.pl

Kalendarium

Wydarzenia na planie Pokaż na planie
grafika - Włodzimierz Odojewski

Panel dyskusyjny - To, co pozostaje. Wspomnienia o Włodzimierzu Odojewskim

2017-03-14 ( wtorek )
17:00
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1, Poznań

Pamięci zmarłego w lipcu ubiegłego roku Włodzimierza Odojewskiego poświęcone będzie sympozjum organizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Bibliotekę Raczyńskich. Od rana w Collegium Maius trwać będzie sympozjum, podczas którego swoje referaty zaprezentują przedstawiciele poznańskich środowisk naukowych. O godzinie 17.00 w Bibliotece Raczyńskich rozpocznie się panel, w którym pisarza i jego twórczość wspominać będą jego bliscy i znajomi.

opr.sw

Zobacz www.bracz.edu.pl/