Kultura w Poznaniu

Kalendarium

czarno-białe zdjęcie tańczących w parach ludzi

Warsztaty tańca - taneczne szaleństwo w mazurkowo-polkowym ABC

2022-02-19 ( sobota ) – 2022-02-20 ( niedziela )
Dom Tramwajarza, Słowackiego 19/21, 60-702 Poznań

Podczas warsztatów opanujemy w stopniu podstawowym kroki oraz zasady obowiązujące w niescenicznych formach tańca tradycyjnego, tak aby tańczenie sprawiało Wam jak najwięcej przyjemności i radości.
Prócz różnego rodzaju ćwiczeń mających na celu wasze roztańczenie podczas warsztatów pojawią się także tradycyjne tańce układowe, które zatańczymy dzięki poznanym wcześniej krokom.
Nauczymy się tańczenia w korowodach, w parach, trójkach, tańczenia po kole, po liniach, wirowania w parach, a także improwizowania oraz używania różnego rodzaju prostych ozdobników zarówno w tańcach o metrum trójdzielnym (rytmy mazurkowe) jak i o metrum parzystym (rytmy polkowe).
Opanowanie tych kroków i tanecznych zasad pozwoli Wam cieszyć się tańcem na miejskich i wiejskich potańcówkach, a wszystko to przy zachowaniu charakterystycznych cech stylu i manier wykonawczych.
Nasze warsztaty pomogą Wam też przełamać lęk i tremę przed tańczeniem w ogóle, oraz - co bardzo ważne - przed tańczeniem z drugim człowiekiem w parze lub grupie.
Warsztaty wyrobią w Was poczucie rytmu oraz płynność i lekkość w tańcu.

Zobacz facebook.com/events/639260840654878/