Kultura Poznań.pl

Repertuar teatrów

Spotkanie wokół książki 'Taniec w sprzężeniu nauk i technologii'

Opis

Spotkanie wokół książki S. Frydrysiak Taniec w sprzężeniu nauk i technologii z udziałem autorki. Spotkanie w Studio PTT.