Kultura Poznań.pl

Repertuar teatrów

Hamlet / ГАМЛЕТ

Opis

Na podstawie dramatu Williama Shakespeare'a "Hamlet, książę Danii" w tłum. St. Barańczaka oraz Heinera Müllera "HamletMaszyna" w tłum. J. St. Burasa

Opis przedstawienia na stronie Teatru Polskiego