Culture in Poznań

Calendar

.
Teatr Nowy (The New Theatre), Scena Nowa (New Stage), ul. J.H. Dąbrowskiego 5

The Presidents

.
Klubokawiarnia Meskalina, Stary Rynek 6, Poznań

Besides