Culture in Poznań

Calendar

.
Teatr Nowy (The New Theatre), Scena Nowa (New Stage), ul. J.H. Dąbrowskiego 5

Versus

.
Galeria Jerzego Piotrowicza Pod Koroną, ul. Kramarska 3/5, Poznań

Noriaki 111 - exhibition