Kultura Poznań.pl

Kultura

Nagroda Naukowa 2001

Nagroda Naukowa Miasta Poznania zespołowa dla MACIEJA KURPISZA oraz ALINY DOMAGAŁY, DOROTY FISZER, MARZENY KAMIENICZNEJ, DOROTY SANOCKIEJ i EWY WILAND za cykl badań nad molekularnymi mechanizmami rozrodu człowieka, w tym przyczynami niepłodności małżeńskiej.
MACIEJ KURPISZ Profesor, kierownik Zespołu Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Urodził się 24 października 1955 r. w Poznaniu.
Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracę doktorską obronił na Wydziale Lekarskim AM w Poznaniu (1982), natomiast pracę habilitacyjną w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu (1989). Tytuł profesora otrzymał w 1996. Odbywał liczne staże naukowe za granicą: London Hospital Medical College w Londynie, Oregon Regional Primate Research Center w USA, The Jones Institute for Reproductive Medicine w USA, Deutsches RheumaForschungsZentrum w Berlinie.
Piastuje wiele stanowisk w towarzystwach naukowych: Przewodniczący Sekcji Immunologii Rozrodu Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Sekretarz Europejskiego Towarzystwa Immunologii Rozrodu i Rozwoju (ESRADI) - od 2000 roku jest Prezesem ESRADI. Jest również założycielem Komisji Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk, a od 1998 roku jej Przewodniczącym.
Jest autorem ponad 150 publikacji, 4 książek z dziedziny biologii rozrodu człowieka. Jego publikacje ukazują się w wielu cenionych pismach o zasięgu międzynarodowym: Biology of Reproduction, Fertility and Sterility, Journal of Andrology, Human Reproduction, American Journal of Reproductive Immunology.
Jest również promotorem 6 doktoratów (wszystkie wyróżnione) oraz 6 prac magisterskich.
Współpracuje z 6 ośrodkami zagranicznymi w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Francji oraz Światową Organizacją Zdrowia (WHO w Genewie). Ekspert - rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej z dziedziny rozrodczości człowieka.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1989), wyróżniony nagrodami naukowymi: Wydziału VI Nauk Medycznych PAN (1985), Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe w biologii rozrodu człowieka (1996).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej