Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

Nagroda Naukowa 1995

Nagroda Naukowa Miasta Poznania zespołowa dla: JACKA RYCHLEWSKIEGO, JANA WĘGLARZA, MACIEJA STROIŃSKIEGO za inicjatywę utworzenia, opracowanie założeń merytorycznych i organizacyjnych oraz wdrożenie projektu Poznańskiego Centrum Superkomputerowo - Sieciowego.


JACEK RYCHLEWSKI Chemik, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Urodził się 26 września 1947 r. w Poznaniu.
Ukończył I LO w Poznaniu. Studiował na Wydziale Mat - Fiz - Chem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończył studia matematyczne w 1969 r. i chemiczne w 1970 r. W 1992 uzyskał tytuł profesora. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Chemii Kwantowej na Wydziale Chemii UAM. Jest także profesorem zwyczajnym w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Piastuje stanowisko przewodniczącego Rady Użytkowników Poznańskiego Centrum Superkomputerowo - Sieciowego. Był członkiem Rady Informatyki przy Premierze Rządu RP (1998-2001) i doradcą Ministra Nauki (1998-2001). Jest szefem grupy roboczej COST D9 w UE oraz członkiem Komitetu Kierującego Akcji COST D9, D23 i D26. Autor lub współautor ponad 100 publikacji, m.in.: Electric and magnetic properties for the ground and excited states of molecular hydrogen (1989), Many - electron explicitly correlated Gaussian function (1993), On the use of explicitly correlated functions in molecular quantum chemistry (1994), Explicitly correlated functions in molecular quantum chemistry (1998), High - performance computing in molecular sciences (2000).
Uhonorowany został m.in. Nagrodą Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1985) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (1995).


JAN WĘGLARZ Profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo - Sieciowego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.
Urodził się 24 września 1947 r. w Poznaniu.
Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, równolegle studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. W 1983 uzyskał tytuł profesora. Członek rzeczywisty PAN, członek Nowojorskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczący Komitetu Informatyki PAN, v - ce przewodniczący Oddziału PAN w Poznaniu, członek Komitetu Badań Naukowych, Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych. Przedstawiciel Polski w Board of Representatives of IFORS (International Federation of Operational Research Societes). Jest członkiem - założycielem i członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego, redaktorem naczelnym Foundation of Computing and Decision Sciences.
Autor kilkunastu monografii, m.in.: Project Scheduling : Recent Models, Algorithms and Applications (1999), Scheduling Computer & Manufacturing Processes (2001) oraz ponad 200 artykułów naukowych.
Otrzymał liczne wyróżnienia i nagrody, m.in.: Nagrodę Wydziału IV PAN, Nagrodę Sekretarza Naukowego PAN, Nagrodę Państwową Zespołową II st., Złoty Medal EURO. W 2000 został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Doktor h.c. Politechniki Szczecińskiej


MACIEJ STROIŃSKI Doktor inżynier, Zastępca Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. PCSS w Poznańskim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym.
Urodził się w 1946 roku. Ukończył Technikum Łączności w Poznaniu i Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Od 1993 roku pracuje w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym.
Jest autorem ponad 100 publikacji oraz szeregu opracowań badawczo - rozwojowych.
Odznaczony Honorową Odznaką m. Poznania, Honorową Odznaką za zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej