Culture in Poznań

Calendar

Festival poster - photo of Poznań Bazaar at night

Summer Festival of Chamber Music "Insomnia" ("Bezsenność")

2022-05-24 ( Tuesday ) – 2022-05-27 ( Friday )
Poznań Bazaar (Bazar Poznański), Sala Biała (White Hall), ul. Paderewskiego 7, Poznań

Insomnia (Bezsenność) - Summer Festival of Chamber Music

  • May, 24, 8 pm - Joanna Freszel - soprano, Bartłomiej Kominek - piano
  • May, 25, 8 pm - Paweł Jabłczyński - double bass, Justyna Skoczek - piano
  • May, 26, 8 pm - Dawid Lubowicz - violin Christian Danowicz - violin
  • May, 27, 8 pm - Meccore String Quartet: Wojciech Koprowski - violin, Aleksandra Bryła - violin, Michał Bryła - viola, Marcin Mączyński - cello

Free admission cards available in Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego (Henryk Wieniawski Musical Society of Poznan), ul. Świętosławska 7

See: Henryk Wieniawski Musical Society of Poznan website