Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

Nagroda Naukowa 2011

Kapituła uhonorowała Nagrodą Naukową Miasta Poznania dr hab. Jacka Kowalskiego za opublikowanie pracy habilitacyjnej "Gotyk Wielkopolski".

Dr hab. Jacek Kowalski porusza w swoim dziele bardzo ważne kwestie dotyczące architektury średniowiecza, jego praca zawiera cenne informacje na temat gotyckich świątyń wzniesionych w Wielkopolsce, nie pomija nawet najmniejszych kościółków wiejskich, z pieczołowitą dokładnością zarysowuje wszystkie szczegóły budynków. Książka "Gotyk Wielkopolski" jest plonem żmudnych, wieloletnich badań, których celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie czy Wielkopolska stanowiła pod względem architektonicznym zwarty region kulturowy. Badania potwierdzają tezę o odrębności architektury wielkopolskiego gotyku, a także wskazują na istnienie kulturalnych podregionów.

Laureat Nagrody jest pracownikiem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie jako historyk sztuki zajmuje się sztuką średniowiecza. W mieście Poznań znany jednak jest  głównie jako pieśniarz specjalizujący się w wykonywaniu pieśni staropolskich, jako popularyzator i wykonawca utworów trubadurów i truwerów. Jest najlepszym w Wielkopolsce znawcą literatury starofrancuskiej i świetnym jej tłumaczem. Ponadto, poeta, autor licznych książek i płyt.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej