Culture in Poznań

Calendar

Photo of the pipe organ in a church.
Kościół św. Jakuba Większego Apostoła (Church of St. James the Greater Apostle), Głuszyna 150A, Poznań

Organ Concert

Two black circles on white background linked with a black line
Galeria Centrala (Centrala Gallery), pl. Cyryla Ratajskiego 6A (Cyryl Ratajski square), Poznań

Exhibition: Important Choices

Page 1 2