Culture in Poznań

Calendar

Photo of a round, glazed building
Akademia Muzyczna (Academy of Music), Aula Nova, Plac Stefana Stuligrosza 1, Poznań

Concert: Studencki Chopin

Photo of Amazon's warehouse
Galeria Miejska Arsenał (The Arsenal Municipal Gallery), Stary Rynek 6 (The Old Market Square), Poznań

Exhibition: AMZN Tytus Szabelski