Culture in Poznań

Calendar

.
Teatr Nowy (The New Theatre), Scena Nowa (New Stage), ul. J.H. Dąbrowskiego 5, Poznań

Head Girth

.
Centrum Informacji Kulturalnej (Cultural Information Centre) / Poznań Fotoplastykon, ul. Ratajczaka 44, Poznań

Gleams of Freedom - Exhibition