Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

październik

16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego

Organizator: Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Data: 7-21.10.2022

Miejsce: Aula UAM

Więcej: strona Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego


26. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA

Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA jest jednym z najważniejszych wydarzeń na mapie kulturalnej Polski w dziedzinie kina dokumentalnego, nazywanego poznańskim świętem dokumentu. 26. edycja MFFD OFF CINEMA będzie przedsięwzięciem o wysokim poziomie artystycznym, prezentującym polskie i światowe najnowsze kino dokumentalne wraz ze spojrzeniem na klasykę dokumentu - retrospektywę laureata nagrody Platynowy Zamek za całokształt twórczości.

Data: 19-24.10.2022 

Miejsce: Kino Pałacowe w Centrum Kultury Zamek

Więcej: strona Festiwalu Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA


40. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!

Najstarszy w Polsce i jeden z najstarszych na świecie festiwali filmowych dedykowanych młodym widzom - od 3. roku życia, przez dzieci i młodzież szkolną, aż po odbiorców dorosłych.

Daty: 1-7.10.2022 (w Poznaniu); 30.11-4.12.2022 (online)

Organizator: Centrum Sztuki Dziecka

Więcej: strona Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!


Półmetek 24. Biennale Sztuki dla Dziecka

Półmetek to integralna część dwuletnich obchodów Biennale Sztuki dla Dziecka - to zaproszenie, rozgrzewka i wprowadzenie publiczności oraz branży w tematykę wybraną na nadchodzące festiwalowe spotkanie.

Daty: 20-24.10.2022

Organizator: Centrum Sztuki Dziecka

Więcej: strona Biennale Sztuki dla Dziecka


XIV Festiwal Kultur Europy - Turcja

14-ta edycja Festiwalu poświęcona będzie Turcji. W programie wykłady, spotkania, filmy, warsztaty rękodzieła, spektakl tureckiego teatru cieni Karagöz w wykonaniu Teatru KA, koncert muzyki tureckiej. Wstęp wolny oraz imprezy biletowane

Data: 17 - 21.10.2022

Miejsce: Dom Bretanii

więcej: strona Domu Bretanii


Obchody 83. rocznicy utworzenia KL Posen w Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII

Obchody rocznicy utworzenia w Forcie VII pierwszego na ziemiach polskich obozu koncentracyjnego - Konzentrationslager Posen.

Daty: październik 2022 (dokładne daty wkrótce)

Organizator: Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII - oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Więcej: strona Muzeum Martrologii Wielkopolan - Fort VII


Tour Salon - Targi Regionów i Produktów Turystycznych

Targi Tour Salon są miejscem inspiracji dla  pasjonatów podróży, którzy poszukują destynacji dla swoich wypraw weekendowych czy wakacyjnych. Co roku prezentują się tutaj polskie regiony, miasta i gminy, organizatorzy wypraw, przewoźnicy, a także dostawcy usług turystycznych zza granicy. Tour Salon to także miejsce spotkań ze znanymi podróżnikami, pasjonatami wypraw. Impreza biletowana.

Data: 21-23.10.2022

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14

Organizator: Grupa MTP

Więcej: strona MTP


Spektakle gościnne:

7.10.2022 - Kino Apollo - The Strings

7.10.2022 - Aula Artis - Narodowa Perła Gruzji (Adjarian Song and Dance)

8.10.2022 - Kino Apollo - Ludzie inteligentni

14.10.2022 - Aula Artis - Dobrze się kłamie

14.10.2022 - Kino Apollo - Porwanie

16.10.2022 - Kino Apollo - Nerwica natręctw

19.10.2022 - Aula Artis - Narodowy Balet Ukrainy Virski

20.10.2022 - Aula Artis - Maminszymek (Szymon Majewski)

21.10.2022 - Kino Apollo - Prywatna Klinika

22.10.2022 - Kino Apollo - Inteligenci

23.10.2022 - Kino Apollo - Skok w bok (Teatr Capitol)

28.10.2022 - Kino Apollo - Wieczorek pożegnalny

29.10.2022 - Aula Artis - Oszuści (Och Teatr)


Koncerty na Piętrze

Program ma za zadanie uaktywnić poznańską publiczność i sprawić, że Scena na Piętrze zagości jeszcze mocniej w świadomości Poznaniaków. W planie jest organizowanie kameralnych koncertów w sezonie klubowym. Program ma być zdywersyfikowany gatunkowo i starający się dotrzeć do jak najszerszej publiczności. Wstęp płatny.

Data: luty-kwiecień, październik-grudzień 2022

Miejsce: Scena na Piętrze

Organizator: Estrada Poznańska

Więcej: strona Estrady Poznańskiej


Inne koncerty: 

1.10.2022 - MTP Sala Ziemi - Visual Concert - nowa edycja

1.10.2022 - Klub U Bazyla - Polaris

2.10.2022 - MTP Sala Ziemii - Ochman Exclusive - przełożony z 6.07.22

6.10.2022 - MTP Sala Ziemi - Morricone Film History

7.10.2022 - MTP Sala Ziemi - Epic Game Music - koncert muzyki epickiej z gier

7.10.2022 - Aul Artis - Narodowa Perła Gruzji (Adjarian Song and Dance)

8.10.2022 - Klub Pod Minogą - Rain City (ex-Slaves)

13.10.2022 - Klub U Bazyla - Arena - przełożone z 13.10.2021

14.10.2022 - MTP Sala Ziemi - The Show - A Tribute to ABBA

14.10.2022 - Klub Tama - Seafret - przełożone z 20.04.2022

14.10.2022 - Kościół Św. Kazimierza, g. 18:00 - The 3 Tenors & Soprano

14.10.2022 - Kościół Św. Kazimierza, g. 20:00 - Vienna Opera Gala - Koncert wiedeński

21.10.2022 - Aula Artis - Kasia Kowalska

23.10.2022 - Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego - Czerwone Gitary

24.10.2022 - Aula UAM - Edyta Geppert

26.10.2022 - Klub U Bazyla - Fleshgod Apocalypse - przełożone z 27.10.2021

28.10.2022 - Klub Tama - Sarsa

30.10.2022 - MTP Sala Ziemi - Raz Dwa Trzy


Wystawa "Awangardzistka. M Nicz-Borowiakowa (1896-1944)" w Muzeum Narodowym

Twórczość Marii Nicz-Borowiakowej, wybitnej artystki, przedstawicielki polskiej awangardy konstruktywistycznej, nie doczekała dotąd gruntownego omówienia i prezentacji. Planowana wystawa przedstawi obecny stan badań nad jej biografią oraz nowe spojrzenie na wkład malarki w dziedzictwo sztuki polskiej pierwszej połowy XX wieku. Kuratorki: Agnieszka Salamon-Radecka, dr Agnieszka Skalska

Data: 07.08 - 27.11.2022

Miejsce: Muzeum Narodowe - Galeria Malarstwa i Rzeźby w Poznaniu

Więcej: strona Muzeum Narodowego


Wystawa "Uczta na progu wieczności" w Muzeum Archeologicznym

Na wystawie zostaną zaprezentowane przykłady sztuki egipskiej z okresu grecko-rzymskiego - stele grobowe ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych na cmentarzysku w Kom Abu Billo w zachodniej Delcie Nilu. Stele będą medium pozwalających na prezentację wierzeń i tradycji egipskich pod panowaniem rzymskim, kiedy dochodziło do wzajemnego przenikania się zwyczajów i wierzeń dwóch wielkich kultur starożytnych.

Daty: 25.10.2022 - 12.02.2023

Organizator: Muzeum Archeologiczne

Więcej: strona Muzeum Archeologicznego


Wystawa "Skarb srebrny z Łącznego Młyna" w Rezerwacie Acheologicznym Genius Loci

Wystawa z cyklu "Wystawy jednego zabytku".

Ekspozycja ma na celu ukazanie bogactwa treści, jakie niesie ze sobą pojedynczy artefakt, na co dzień dzielący przestrzeń wystawienniczą z innymi eksponatami.

Daty: 4.06 - 02.10.2022

Miejsce: Rezerwat Archeologiczny Genius Loci, pasaż nad murami bp. Jana Lubrańskiego

Organizator: Muzeum Archeologiczne

Więcej: strona Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci


Wystawa "Wczesnośredniowieczny puchar gliniany z katedry poznańskiej" w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci

Wystawa z cyklu "Wystawy jednego zabytku".

Ekspozycja ma na celu ukazanie bogactwa treści, jakie niesie ze sobą pojedynczy artefakt, na co dzień dzielący przestrzeń wystawienniczą z innymi eksponatami.

Daty: 3.09 - 31.12.2022

Miejsce: Rezerwat Archeologiczny Genius Loci, pasaż nad murami bp. Jana Lubrańskiego

Organizator: Muzeum Archeologiczne

Więcej: strona Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci


Wystawa "Tryumf koloru. Arcydzieła grafiki francuskiej z przełomu XIX i XX wieku z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie"

Prezentacja najciekawszych obiektów grafiki francuskiej okresu impresjonizmu i postimpresjonizmu należących do słynnej kolekcji Feliksa "Manggha" Jasieńskiego. Na wystawie w Zamku obejrzymy wybór ok. 100 dzieł  dokonany przez kuratorkę wystawy, Krystynę Kulig-Janarek z Muzeum Narodowego w Krakowie.

Data: 10.09.2022 - 11.12.2022

Miejsce: CK Zamek - Sala Wystaw, przestrzenie Zachodniego Skrzydła

Więcej: strona Centrum Kultury Zamek


Wystawa "Wielkopolska w monetach i medalach" w Muzeum Narodowym

Ekspozycja zorganizowana zostanie na okoliczność jubileuszu 100-lecia istnienia Towarzystwa Numizmatycznego w Poznaniu, 50-lecia pierwszej edycji wystawy "Wielkopolska w monetach i medalach" oraz z okazji XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego, w Warszawie, którego MNP jest jednym ze współorganizatorów. Wystawa będzie przeglądem najlepszych pod względem artystycznym oraz najciekawszych z punktu widzenia historycznego muzealiów z dziedziny numizmatyki i medalierstwa. Kuratorzy: dr Witold Garbaczewski, Agnieszka Murawska

Data: 4.09 - 11.12.2022

Miejsce: Muzeum Narodowe - Galeria Malarstwa i Rzeźby

Więcej: strona Muzeum Narodowego


Wystawa "Interwencje. Powiadacze średniowiecza" w Muzeum Narodowym

Wystawa zakłada prezentację prac współczesnych artystek i artystów w kontekście ekspozycji stałej w Galerii Sztuki Średniowiecznej. Obiekty te, tytułowi "powiadacze", stworzą nieoczywiste relacje z zabytkami, niejako wcielą się w rolę ich interpretatorów. Dialog, zawiązany między dziełami sztuki dawnej i aktualnej, skutkować będzie przybliżeniem kultury średniowiecznej odbiorcom.  Kuratorki: Katarzyna Sinoracka, dr Patrycja Łobodzińska

Data: 02.10.2022- 22.01.2023

Miejsce: Muzeum Narodowe - Galeria Malarstwa i Rzeźby

Więcej: strona Muzeum Narodowego


Wystawa "Minimalizm a horror vacui" w Muzeum Sztuk Użytkowych

Prezentacja skupi się na zestawieniu dwóch sposobów projektowania graficznego, proponujących odmienne idee budowania kompozycji. Wystawa będzie drugą odsłoną cyklu Graphic Concept obejmującego pokazy obiektów z kolekcji własnej, kontynuując zasady wypracowane przy pierwszej edycji cyklu w roku 2020. Kuratorka: Barbara Górecka

Data: 16.10.2022 - 14.01.2023

Miejsce: Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu - oddział Muzeum Narodowego

Więcej: strona Muzeum Narodowego


Wystawa "Pod zielonym talizmanem. 80 lat polskich komandosów" w Muzeum Uzbrojenia

Historia jednostek pokazana przez umundurowanie i uzbrojenie od bitwy pod Monte Cassino do czasów współczesnych.

Daty: 14.05.2022 - 23.12.2022

Organizator: Muzeum Uzbrojenia - oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Więcej: strona Muzeum Uzbrojenia


Dzieciaki na Piętrze

Śladem poprzednich lat również w 2022 roku Dzieciaki na Piętrze zostaną podzielone na dwa semestry - pierwszy od lutego do czerwca, w którym to mali widzowie będą mieli szansę wziąć udział w 8 spektaklach. W drugiej części roku od września do grudnia dzieci otrzymają kolejną dawkę teatralno-warsztatowych doznań w postaci 6 spotkań. Poszerzając swoją ofertę programową, w 2022 roku Estrada Poznańska rozpoczyna działania mające na celu współpracę ze szkołami oferując im dedykowane spektakle oraz warsztaty, które pozwolą poszerzyć program zajęć poprzez gotowe rozwiązania warsztatowe jak i teatralne. Wydarzenia biletowane.

Data: luty-czerwiec, wrzesień - grudzień 2022

Miejsce: Scena na Piętrze

Organizator: Estrada Poznańska

Więcej: strona Estrady Poznańskiej


Więcej informacji nt. bieżących wydarzeń w kalendarium wydarzeń portalu kulturapoznan.pl