Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

FESTIWALE na planie Dodaj obiekt - FESTIWALE

Festiwal Sztuki Naszych Dzieci

Opis

Festiwal Sztuki Naszych Dzieci organizują od 2000 r. nauczyciele Zespołu Szkół  Specjalnych nr 105 w Poznaniu. Od 2007 roku Festiwal jest współorganizowany ze Stowarzyszeniem na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZSS nr 105 oraz ich Rodzin "Trwanie".

Festiwal odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Festiwal ma charakter przeglądu twórczości artystycznej dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnością (niepełnosprawni ruchowo, umysłowo, niewidzący, niesłyszący). Organizowane przedsięwzięcie obejmuje swym zasięgiem placówki kształcenia i wychowania specjalnego oraz integracyjnego z Poznania i okolic. Każdego roku tematyka prac plastycznych i prezentacji scenicznych skupiona jest wokół innego hasła, będącego wyznacznikiem prezentowanej twórczości. Festiwal jest okazją do podzielenia się doświadczeniami zdobytymi w codziennej, trudnej pracy z niepełnosprawnymi artystami. Stwarza również szansę młodym wolontariuszom nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają wolontariusze, harcerze, służby medyczne oraz Straż Miejska. Organizacja Festiwalu jest możliwa dzięki uporowi i zaangażowaniu organizatorów, współpracy z wieloma instytucjami (m.in. CK Zamek) oraz dzięki hojności sponsorów.

Wróć do listy