Culture in Poznań

Culture

Exhibition Halls and Galleries on plan

Galeria Szczur

Description

Galeria współprowadzona przez pięć osób twórczych, utworzona w ramach oddolnej inicjatywy typu artist-run space. Jest to miejsce poświęcone sztuce, ale co ważniejsze, skupiające wokół niego społeczność.
Celami galerii są: promowanie młodych osób twórczych, poszerzanie świadomości na temat sztuki współczesnej i budowanie bezpiecznej, inkluzywnej przestrzeni dialogu.

Go back to list