Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

Galerie na planie Dodaj obiekt - Galerie

Galeria Miejska Arsenał

Opis

Galeria Miejska Arsenał jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Urząd Miasta w Poznaniu. Arsenał prowadzi działalność wystawienniczą i wydawniczą , organizuje spotkania edukacyjne, wydaje ogólnopolski internetowy magazyn o sztuce Magazyn RTV.
Podejmuje też działania interdyscyplinarne, otwierające galerię na inne niż sztuka współczesna dziedziny kultury. Arsenał ponadto współpracuje z instytucjami naukowymi oraz instytucjami kultury w Poznaniu.
Buduje również kolekcję dzieł sztuki (współtworzy kolekcję Wielkopolskiej Zachęty Sztuk Pięknych oraz tworzy własną kolekcję dzieł artystów wystawiających w Arsenale).

Data powstania

1946

Rodzaj preferowanej sztuki

Sztuka współczesna

Status

Miejska

Informacja o sprzedaży

Galeria prowadzi kiosk - księgarnię artystyczną

Obszar zainteresowań

Pezentacja i promocja sztuki współczesnej, polskiej i obcej. Wystawy indywidualne, zbiorowe, problemowe. Edukacja kulturalna i artystyczna w obszarze współczesnej kultury i sztuki, działalność wydawnicza, archiwizacyjna, badawcza. Galeria prowadzi interntowy (bezpłatny) magazyn o sztuce i kulturze Magazyn RTV (magazynrtv.com)

.

Wróć do listy