Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

Muzea w Poznaniu na planie Dodaj obiekt - Muzea w Poznaniu

Muzeum Archeologiczne (Pałac Górków)

Opis

Początki działalności dzisiejszego poznańskiego Muzeum Archeologicznego przypadają na drugą połowę wieku XIX, kiedy to w Wielkopolsce, podobnie jak w całej Europie, nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowań starożytnictwem, w tym archeologią. Jednocześnie zabory wymusiły na Polakach powoływanie rozmaitych organizacji społecznych, które w zastępstwie własnego państwa wspierały rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki.

Właśnie taką rolę - mecenasa polskiej nauki i kultury - spełniało utworzone w 1857 roku po trzydziestoletnich staraniach Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie. 23 września tegoż roku przy Towarzystwie powstało "Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim" zwane też "Muzeum Starożytności Krajowych", które stało się początkiem Muzeum Archeologicznego znanego nam dziś.

Więcej informacji

Atrakcje dla dzieci

Dla dzieci w Muzeum organizowane są różnorodne warsztaty w ramach tematycznych weekendów edukacyjnych, lekcje muzealne, wystawy edukacyjne czy warsztaty pisma glificznego Majów.

Godziny otwarcia

wtorek-czwartek 9.00-16.00

piątek 10.00-17.00

sobota 11.00-18.00

niedziela 12.00-16.00

W poniedziałki Muzeum jest zamknięte.

Ceny biletów

normalny 10 zł, ulgowy 6 zł, rodzinny 25 zł, sobota wstęp wolny; z Poznańską Kartą Turystyczną wstęp bezpłatny

Ceny biletów

Bilet wspólny (Muzem Archeologiczne + Rezerwat Genius Loci) - norm 16,00zł, ulg. 10,00zł, rodzinny 40,00zł

Wystawa stała

"Pradzieje Wielkopolski" - dzieje regionu od epoki kamienia łupanego do schyłku starożytności,

"Tu powstała Polska"

"Śmierć i życie w starożytnym Egipcie" - zabytki związane z religią i kulturą egipską;

"Archeologia Sudanu";

"Sztuka Naskalna Afryki Północnej"

Obelisk Ramzesa II

Wróć do listy