Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

Muzea w Poznaniu na planie Dodaj obiekt - Muzea w Poznaniu

Muzeum Archeologiczne (Pałac Górków)

Opis

Początki działalności dzisiejszego poznańskiego Muzeum Archeologicznego przypadają na drugą połowę wieku XIX, kiedy to w Wielkopolsce, podobnie jak w całej Europie, nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowań starożytnictwem, w tym archeologią. Jednocześnie zabory wymusiły na Polakach powoływanie rozmaitych organizacji społecznych, które w zastępstwie własnego państwa wspierały rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki.

Właśnie taką rolę - mecenasa polskiej nauki i kultury - spełniało utworzone w 1857 roku po trzydziestoletnich staraniach Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie. 23 września tegoż roku przy Towarzystwie powstało "Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim" zwane też "Muzeum Starożytności Krajowych", które stało się początkiem Muzeum Archeologicznego znanego nam dziś.

Więcej informacji

Atrakcje dla dzieci

Dla dzieci w Muzeum organizowane są różnorodne warsztaty w ramach tematycznych weekendów edukacyjnych, lekcje muzealne, wystawy edukacyjne czy warsztaty pisma glificznego Majów.

Godziny otwarcia

Sezon szkolny (1 września - 30 czerwca włącznie)

od wtorku do czwartku: 9:00 - 16:00
w piątek: 10:00 - 17:00
w soboty: 11:00 - 18:00
w  niedziele: 12:00 - 16:00

W poniedziałki Muzeum jest zamknięte.

Informujemy, że ostatnie wejście na ekspozycję jest możliwe najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Rezerwatu.

Ceny biletów

normalny 15 zł, ulgowy 10 zł, rodzinny 40 zł, sobota wstęp wolny; z Poznańską Kartą Turystyczną wstęp bezpłatny

Ceny biletów

Bilet wspólny (Muzem Archeologiczne + Rezerwat Genius Loci) - norm 25zł, ulg. 15zł, rodzinny 70zł

Wystawa stała

"Pradzieje Wielkopolski" - dzieje regionu od epoki kamienia łupanego do schyłku starożytności,

"Tu powstała Polska"

"Śmierć i życie w starożytnym Egipcie" - zabytki związane z religią i kulturą egipską;

"Archeologia Sudanu";

"Sztuka Naskalna Afryki Północnej"

Obelisk Ramzesa II

Wróć do listy