Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

Muzea w Poznaniu na planie Dodaj obiekt - Muzea w Poznaniu

Krypta Zasłużonych Wielkopolan

Opis

Krypta zasłużonych przy kościele pw. Św. Wojciecha w Poznaniu powstała w roku 1923 z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Bogusława Kościelskiego na wzór Skałki w Krakowie. Zaczęto wówczas przenosić do kościoła prochy zasłużonych Wielkopolan.

W 1997 otwarto nową kryptę zbudowaną przy południowej nawie kościoła i połączoną ze starą przejściem wykutym w fundamentach kaplicy św. Antoniego. W krypcie złożone są prochy: Józefa Wybickiego - twórcy Hymnu Polskiego, Antoniego Kosińskiego - współtwórcy Legionów Dąbrowskiego, Heliodora Święcickiego - założyciela i pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego, Feliksa Nowowiejskiego - kompozytora, twórcy melodii Roty, Tadeusza Szeligowskiego - kompozytora. Znajdują się też tutaj dwie urny - pierwsza z sercem generała Jana Henryka Dąbrowskiego, druga z ziemią z miejsca pochówku generała Ignacego Prądzyńskiego.  W samym kościele, w nawie południowej znajduje się sarkofag Karola Marcinkowskiego - XIX-wiecznego lekarza i społecznika. W kaplicy Św. Antoniego można przeczytać epitafia osób spoczywających w Krypcie Zasłużonych znajdującej się pod kościołem.

Inni sławni poznaniacy spoczywają na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, który znajduje się przy kościele karmelitów bosych, stojącym naprzeciw kościoła Św. Wojciecha.

Godziny otwarcia

Krypta czynna wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym. Tel. - 61 851 90 12 lub 793 842 860.

Wróć do listy