Kultura Poznań.pl

Kultura

Galerie na planie Dodaj obiekt - Galerie

Rodriguez Gallery

Opis

Jednym z  podstawowych   zadań  galerii jest  bliska współpraca zarówno z artystami, jak i z kuratorami. Galeria jest  miejscem otwartym na różne rodzaje form i postaw artystycznych, które pozwoli artystom realizować ich twórcze projekty. Galeria galeria powinna być miejsce żywym, inspirującym i pobudzającym kulturę, w którym spotykać mogą się najróżniejsze idee. Istotną częścią  programu są organizowane wydarzenia towarzyszące, panele dyskusyjne, rozmowy, wykłady i koncerty.

A. 2016

Rodzaj preferowanej sztuki

Sztuka współczesna

Wróć do listy