Kultura Poznań.pl

Kultura

FESTIWALE na planie Dodaj obiekt - FESTIWALE

Malta Festival Poznań

Opis

Jak połączyć wielkie koncerty światowych gwiazd z eksperymentalnymi spektaklami, kameralnymi projektami w przestrzeni miejskiej, całodobowym życiem klubu festiwalowego i rozmowami z filozofami, socjologami czy literaturoznawcami? Fuzja tych elementów to znak szczególny Malta Festival Poznań, który od 25 lat jest tyglem tradycji, tematów i form. Elementem wspólnym różnych narracji jest chęć zrozumienia współczesnego świata poprzez sztukę.

Malta Festival Poznań (do 2009 roku Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta) to jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Festiwal powstał w 1991 roku, w celu stworzenia w Polsce okazji do zaprezentowania teatrów plenerowych, offowych, nierepertuarowych, eksperymentalnych. Z czasem formuła poszerzała się, obejmując także inne sfery sztuki. Od 2010 roku rdzeniem tematycznym festiwalu są Idiomy, których program mierzy się ze współczesnymi zagadnieniami życia społecznego i kulturalnego. Każda edycja Idiomów programowana jest przez innego kuratora.

Poza nurtem tematycznym, sceną muzyczną, spektaklami tanecznymi, Nowymi Sytuacjami i prezentacją lokalnej sceny teatralnej Malta Festival Poznań na nowo definiuje swoją rolę w mieście - rozumianym jako przestrzeń dialogu, otwartego spotkania, wymiany doświadczeń. W ramach projektu Generator Malta: Ludzie-Miasto-Kultura na placu Wolności powstanie platforma kreatywności, wymiany idei, sztuki i zabawy, a przede wszystkim przestrzeń współdziałania. Oprócz sceny muzycznej i Silent Malta w Generatorze pojawią się również: strefa zdrowego żywienia, warsztaty kreatywności, plac zabaw, scena performatywna oraz przestrzeń aktywnego spędzania wolnego czasu.

Choć "Malta" od początku swojego istnienia miała charakter międzynarodowy w ostatnich latach współpraca z artystami i ośrodkami teatralnymi z Europy ma coraz głębszy wymiar. Festiwal jest koproducentem wielu spektakli z udziałem zarówno wybitnych twórców polskich i europejskich, jak i wschodzących talentów teatru i tańca.

Wróć do listy