Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

FESTIWALE na planie Dodaj obiekt - FESTIWALE

Malta Festival Poznań

Opis

Jak połączyć wielkie koncerty światowych gwiazd z eksperymentalnymi spektaklami, kameralnymi projektami w przestrzeni miejskiej, całodobowym życiem klubu festiwalowego i rozmowami z filozofami, socjologami czy literaturoznawcami? Fuzja tych elementów to znak szczególny Malta Festival Poznań, który od 33 lat jest tyglem tradycji, tematów i form. Elementem wspólnym różnych narracji jest chęć zrozumienia współczesnego świata poprzez sztukę.Malta Festival Poznań (do 2009 roku Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta) to jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Festiwal powstał w 1991 roku, w celu stworzenia w Polsce okazji do zaprezentowania teatrów plenerowych, offowych, nierepertuarowych, eksperymentalnych. Z czasem formuła poszerzała się, obejmując także inne sfery sztuki. Od 2010 roku rdzeniem tematycznym festiwalu były Idiomy, których program mierzył się ze współczesnymi zagadnieniami życia społecznego i kulturalnego. Każda edycja Idiomów programowana była przez innego kuratora. Następnie Idiom został zastąpiony Portretem Artysty - przedstawiającym osobę twórcy/twórczyni i jego/jej dorobek artystyczny. Choć "Malta" od początku swojego istnienia miała charakter międzynarodowy w ostatnich latach współpraca z artystami i ośrodkami teatralnymi z Europy ma coraz głębszy wymiar. Festiwal jest koproducentem wielu spektakli z udziałem zarówno wybitnych twórców polskich i europejskich, jak i wschodzących talentów teatru i tańca. Malta Festival Poznań jest świętem łączącym wzajemną dynamikę miasta i sztuki. Filozofia festiwalu to otwarcie na dialog, potrzeba powoływania nowych miejskich wspólnot, wymiana lokalna i międzynarodowa, chęć manifestacji kreatywności i świadomej refleksji o współczesnym świecie. Wydarzenie realizowane jest z przekonania, że kultura i sztuka zmieniają rzeczywistość. 

Wróć do listy