Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

FESTIWALE na planie Dodaj obiekt - FESTIWALE

Biennale Sztuki dla Dziecka

Opis

Biennale Sztuki dla Dziecka to wyselekcjonowane wydarzenia, wybór najciekawszych zjawisk w sztuce dla najmłodszych odbiorców, ale również warsztaty, tworzenie, poznawanie granic własnej kultury i przekraczanie ich.

Biennale Sztuki dla Dziecka to teatr i muzyka, literatura i film, opowieści i malarstwo. To impreza integrująca wszystkie dziedziny sztuki. Przedsięwzięcie to, przeznaczone przede wszystkim dla dzieci, służy także artystom, animatorom i nauczycielom, naukowcom i krytykom, tworząc unikalną na skalę światową platformę prezentacji sztuki oraz dyskusji o twórczości dla najmłodszych. Ważnym kryterium obok ważnej problematyki prezentowanych wydarzeń jest atrakcyjność. Pochylając się nad aktualnymi zagadnieniami w sztuce dla najmłodszych, organizatorzy nie zapominają o tradycyjnej sentencji Cycerona: doceremoveredelectare, która nakazuje tym, którzy mówią, a więc i artystom, uczyć, wzruszać i zachwycać. To z powodu Biennale Sztuki dla Dziecka powstało Centrum, jako instytucja mająca organizować ten nietypowy festiwal oraz "zagospodarować" artystyczne i edukacyjne przestrzenie, które otwierał. Osiemnaście dotychczasowych edycji to mnóstwo wydarzeń, grubo ponad sto tysięcy uczestników oraz ważne miejsce rozmowy o sztuce dla dzieci.

Festiwal ciągle się przekształca: z początku nastawiony na prezentację, dzisiaj jest chyba bardziej twórczy, stara się nie tylko ukazywać zdarzenia artystyczne, ale i kreować elementy współczesnej kultury. Takie podejście dobrze ilustruje hasło jednego z Biennale: Kreacja,inspiracja, poznanie.

Wróć do listy