Kultura w Poznaniu

Kalendarium

Wydarzenia na planie Pokaż na planie
Zdjęcie archiwalne Poznania, m.in. Ratusz.

Wykład Macieja Szymanowicza z cyklu Utracona i odzyskana? Poznański sposób na niepodległość 1939-1956

2021-10-21 ( czwartek )
18:00
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN), Sala Posiedzeń, ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań

Prof. UAM dr hab. Maciej Szymanowicz (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu) wygłosi wykład pt. Fotografia wobec ideologii. Poznańskie środowisko fotograficzne w dobie socrealizmu.

Fotografia wobec ideologii. Poznańskie środowisko fotograficzne w dobie socrealizmu

Poznańskie środowisko fotograficzne w pierwszych powojennych latach zdecydowanie przewodziło w zakresie instytucjonalnym polskiej fotografii, czego dowodem była organizacja w Muzeum Wielkopolskim Ogólnopolskich Wystaw Fotografii czy wydawany w stolicy Wielkopolski miesięcznik "Świat Fotografii", a także umiejscowienie tu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jednak na fali odgórnej centralizacji życia artystycznego, dokonującej się na przełomie lat 40. i 50., ośrodek poznański było stopniowo marginalizowany, a najaktywniejsi fotografowie starający się o zachowanie autonomii twórczej i organizacyjnej zostaną poddani ostracyzmowi środowiskowemu i upokarzającemu procesowi przed Sądem Koleżeńskim Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie w 1953 roku. 

Wykład będzie próbą spojrzenia na czas socrealizmu z perspektywy ośrodka wprawdzie gwałtownie tracącego swoje pozycje, niemniej do pewnego stopnia konkurencyjnego wobec Warszawy. W jego trakcie zostaną omówione zarówno ówczesne uwarunkowania organizacyjne, jak i działalność artystyczna poznańskich twórców fotografii w trakcie socrealizmu.

prof. UAM dr hab. Maciej Szymanowicz - historyk sztuki specjalizujący się w historii fotografii, profesor UAM na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Studia magisterskie i doktoranckie odbył w Instytucie Historii Sztuki UAM. Pracę doktorską obronił w 2004 roku, stopień doktora habilitowanego został mu nadany uchwałą Rady Wydziału Historycznego UAM w 2016 roku. Obecnie pracuje na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wykłada również na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od stycznia 2005 do lipca 2010 roku był kierownikiem Galerii Fotografii "pf" w Poznaniu, gdzie jako kurator przygotował ok. 50 wystaw. W latach 2005-2015 był członkiem rady programowej Biennale Fotografii w Poznaniu.  Od 2018 roku jest prezesem Naukowego Towarzystwa Fotografii z siedzibą w Poznaniu. Współpracował z wieloma instytucjami, m.in. Muzeum Narodowym w Warszawie przy organizacji wystawy Jana Bułhaka (2006), National Gallery of Art  w Waszyngtonie przy wystawie "Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945" (2007), The Museum of Modern Art w Nowym Jorku przy projekcie "OBJECT: PHOTO. Modern Photographs. The Thomas Walther Collection 1909-1949" (2013-2014) oraz z Herder-Institut w Marburgu przy opracowywaniu spuścizny po Ernście Stewnerze (2014). Autor licznych publikacji m.in. książki pt. Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna w latach 1945-1955 (2016).

_

Wykłady w ramach cyklu wykładów otwartych, Utracona i odzyskana? Poznański sposób na niepodległość: 1939-1956.

Wykłady w październiku odbędą się w formie stacjonarnej w Sali Posiedzeń PTPN. Prosimy jednak pamiętać o zachowaniu zasad reżimu sanitarnego (zakrywanie nos i ust, dezynfekcja rąk oraz zachowanie odległości od innych uczestników).

Cykl wykładów pt. Utracona i odzyskana? Poznański sposób na niepodległość: 1939-1956jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania. Patronatów honorowych udzielili Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, oraz Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.

_

Wstęp wolny.

Załącznik