Kultura Poznań.pl

Kalendarium

Wydarzenia na planie Pokaż na planie
plakat

Świąteczny slam u Pana Gara

2017-12-14 ( czwartek )
20:00-22:00
Dom Tramwajarza, ul. Słowackiego 19, Poznań

Przedświąteczny turniej poezji slamerskiej. Uwaga na punkt 11. - Każdy z uczestników będzie miał obowiązek występować w wybranym przez siebie, ale dostarczonym przez organizatorów, nakryciu głowy.

Regulamin slamu 1. Organizatorem turnieju jest Fundacja KulturAkcja. 2. Zarówno udział w slamie, jak i wstęp są bezpłatne. 3. Zwycięzca turnieju otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł, zaś osoba, która zajmie drugie miejsce - 100 zł. Nagrody zostaną przelane na wskazane przez finalistów konta bankowe w ciągu miesiąca od dnia turnieju. 4. Osoby chcące wystąpić w slamie dokonują zgłoszenia drogą mailową na adres poznanskislam@gmail.com bądź bezpośrednio u organizatorów w dniu slamu, o ile lista nie będzie już zamknięta. 5. Organizatorzy mają prawo zamknąć listę w dowolnym momencie. 6. Uczestniczki i uczestnicy prezentują podczas występu wyłącznie własną twórczość. 7. Pojedynczy występ slamera lub slamerki nie może przekroczyć 3 minut, a w przypadku dogrywki 1 minuty. 8. Slam zostanie rozegrany systemem pucharowym. Uczestniczki i uczestnicy pierwszej rundy zostaną przeciwstawieni sobie poprzez losowanie. Osoba, która wygra w danej rozgrywce przejdzie do następnej rundy. Liczba rund będzie zależała od liczby zgłoszeń. O zwycięstwie w danej rundzie decyduje publiczność poprzez głosowanie. Kto otrzyma większą liczbę głosów, wygrywa. Przy nieparzystej liczbie uczestników prowadzący będzie modyfikował zasady tak, aby zachować równe szanse udziału w turnieju. 9. Jeżeli podczas pojedynku slamerów głosy publiczności rozłożą się po równo, wówczas odbywa się dogrywka. 10. Podczas turnieju nie wolno korzystać z żadnych przyniesionych rekwizytów, instrumentów muzycznych oraz podkładu muzycznego. Wolno czytać teksty z kartek i urządzeń elektronicznych. 11. Każdy z uczestników będzie miał obowiązek występować w wybranym przez siebie, ale dostarczonym przez organizatorów, nakryciu głowy. 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania dokumentacji występów (obejmującej wizerunek uczestników - udział w slamie oznacza złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie prawo do utrwalenia i rozpowszechniania przez Organizatorów wizerunku uczestnika) w celach promocyjnych i dokumentacyjnych. 13. Kwestiami nieuwzględnionymi w regulaminie oraz jego interpretacją zajmuje się osoba prowadząca turniej.

Prowadzenie slamu - Maciej Mikulewicz.

Zobacz www.facebook.com/events/368926506865121/