Kultura Poznań.pl

Kalendarium

a1

Spotkanie Klubu "Filozofuj!"

2017-03-09 ( czwartek )
18:00
Centrum Kultury Amarant, ul. Słowackiego 19

Ponad 70 osób uczestniczy już w spotkaniach Klubu "Filozofuj!" w Poznaniu. Spotkania te odbywają się cyklicznie, średnio co dwa miesiące. Służą przede wszystkim popularyzacji filozofii wśród mieszkańców Poznania, ale także zachęcają do większej refleksyjności oraz rozwijają krytyczne myślenie. Klub "Filozofuj!" w Poznaniu powstał w 2016 roku z inicjatywy czasopisma "Filozofuj!". W wielu miastach Polski istnieją podobne kluby, m. in. w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Katowicach.

Debaty organizowane są w oparciu o tematy numerów "Filozofuj!", które są dostępne za darmo na stronie internetowej czasopisma. Omawiane już były takie zagadnienia jak wolna wola, prawda, nauka. Za każdym razem są zapraszani prelegenci, najczęściej zawodowi filozofowie, którzy reprezentują nieco odmienne spojrzenie na dany temat. Początkowo dyskutują między sobą i odpowiadają na pytania. W drugiej części spotkania włącza się publiczność z własnymi pytaniami, wątpliwościami i przemyśleniami. Całość trwa średnio dwie godziny. W spotkaniach Klubu "Filozofuj!" w Poznaniu udział wzięli m. in.:

·        Prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz,

·        Prof. Elżbieta Pakszys,

·        Prof. Antoni Szczuciński,

·        Dr Marek Woszczek,

·        Prof. Paweł Zeidler.       

Najbliższe spotkanie klubu dotyczyć będzie kultury, a zaproszonymi prelegentami są:

·        dr Cezary Kościelniak (instytut kulturoznawstwa UAM),

·        prof. Roman Kubicki (instytut filozofii UAM).

opr.sw

Zobacz centrum-amarant.pl/