culture in Poznań

Calendar

Galeria Miejska Arsenał

Exhibition: Peryneum - Grzegorz Sztwiertnia

2019-10-25 ( Friday ) – 2019-12-22 ( Sun )
Galeria Miejska Arsenał (The Arsenal Municipal Gallery), Stary Rynek 6 (The Old Market Square), Poznań

info about the exhibition: Galeria Miejska Arsenał

vernissage: 25.10.2019, 6 pm

open: Tuesday - Sunday, Monday closed; 1st of November closed

curator: Bogna Błażewicz