Kultura Poznań.pl

Varia

opublikowano:

Wolność, godność, współdziałanie

Edukacja - na to przede wszystkim stawia CK Zamek w swoich planach na 2018 rok.  Ale też na działania o wymiarze wspólnotowym. Jakie konkretnie wydarzenia szykuje dla swoich widzów w nowym roku?

.
fot. Poznan Film Commission

- Od lat z uważnością i wrażliwością przyglądamy się otaczającej nas rzeczywistości - podczas konferencji prasowej zapowiadającej nowy rok w CK Zamek mówiła szefowa instytucji, Anna Hryniewiecka. - Chcemy oswajać z nią naszą publiczność, poprzez spotkania, warsztaty, prezentacje, ale i duże festiwale i multidyscyplinarne projekty pomagać lepiej się w tej rzeczywistości poruszać i odnajdywać - tłumaczyła.

Program na nowy rok skonstruowany został wokół kilku ważnych haseł: - Chcemy wspólnie zastanawiać się jakie znaczenie ma dla nas dziś słowo "wolność" i jak rozumiemy odpowiedzialność za nią - kontynuowała Hryniewiecka. "Pochwała Wolności" - to tytuł jednego z inaugurowanych już w marcu całorocznych projektów Zamku (pretekstem jest przypadająca w tym roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości). "Podczas comiesięcznych Wspólnych Niedziel Na Zamku będziemy działać na rzecz dobra i wolności nas wszystkich" - deklarują pomysłodawcy. "Do wspólnego spędzania czasu i dzielenia się ideami zaprosimy: ekologów, obrońców praw dziecka i praw kobiet, stowarzyszenia dbające o godność ludzi (...). O wolności lub jej braku będziemy wspólnie dyskutować podczas posiłków, projekcji filmowych i nie tylko" - piszą w programie.

"Pochwała Wolności" to także dwie wystawy: "Pokój na świecie zaczyna się przy rodzinnym stole", na której zobaczymy prace tak znanych współczesnych twórców jak m.in. Elżbieta Jabłońska, Zbigniew Libera czy Kamil Kuskowski. Co ciekawe - wystawa jest dedykowana...dzieciom.

Druga prezentacja w tym cyklu - "Wolność" - będzie z kolei opowieścią o postaciach, które przeszło 100 lat temu zajmowały się organizacją opieki społecznej, poprawą sytuacji kobiet czy przeciwdziałaniu nędzy i ubóstwu.

"Siła współpracy" to kolejne słowa-klucze w tegorocznym programie CK Zamek. Pod takim hasłem odbędzie się w kwietniu 3. NieKongres Animatorów Kultury, czyli spotkanie animatorek i animatorów kultury, edukatorów, menadżerów kultury, samorządowców i lokalnych działaczy z całej Polski. W programie: dyskusje, warsztaty, spotkania w grupach roboczych, wymiana doświadczeń. Ważnym punktem NieKongresu ma być podpisanie przez samorządowców dokumentu o roboczej nazwie Samorządowa Karta dla Kultury, określającego ramy działania między animatorami kultury a lokalnymi władzami.

W programie na 2018 rok pozostają najważniejsze zamkowe festiwale: Ethno Port (czerwiec), Festiwal Fabuły (nowa data: maj!), Off Cinema (październik), Nic Się Tu Nie Dzieje (sierpień) i stałe, docenane przez widzów cykle: spektakle w ramach projektu "Teatr Powszechny" (pierwsze już w marcu), Zamek z Książek, Seryjni poeci, JazZamek, Moja Muzyka, Pora na Skandynawię, Klub Krótkiego Kina i wiele innych.

Zamek zamierza kontynuować także program rezydencji artystycznych. Wśród artystów-rezydentów pojawi się w tym roku m.in. Izabella Gustowska - jedna z najważniejszych współczesnych polskich artystek. Przez trzy miesiące swojej obecności w Zamku będzie zbierać materiały fotograficzne i filmowe do planowanej w 2020 roku wystawy "Antonina".

Sylwia Klimek

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2018